h

SP wil dat iedereen van windmolens profiteert

6 juli 2017

SP wil dat iedereen van windmolens profiteert

Het buitengebied van Oss staat aan de vooravond van grote veranderingen. Niet alleen bij bedrijventerrein Elzenburg- De Geer, maar ook op diverse andere plaatsen zullen waarschijnlijk groepen windmolens van 200 meter hoog verrijzen. Het gemeentebestuur van Oss wil daarbij de markt de vrije hand geven. Projectontwikkelaars en grondbezitters staan in de rij om een graantje mee te pikken. Want het exploiteren van windmolens is lucratief. Subsidie zorgt ervoor dat de opbrengsten hoog zijn. De kosten zijn relatief laag en de risico’s zijn minimaal.

De SP erkent het belang van verduurzaming van de energievoorziening en het minder afhankelijk worden van olie en gas. Ook Oss moet daaraan een bijdrage leveren. Maar het kan niet zo zijn dat de lusten voor de projectontwikkelaars en grondbezitters zijn en de Ossenaren met de lasten blijven zitten: een zwaar verstoord landschap. Daarom wil de SP dat ook alle inwoners van Oss gaan meeprofiteren van windenergie. In West-Brabant hebben de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert geregeld dat 25% van de opbrengst ten goede komt aan de lokale gemeenschap. De SP wil dat dit in Oss ook gebeurt. Daarom gaat de Osse SP dit voorstellen in de gemeenteraad. Volgens de SP zijn er legio mogelijkheden om dit te regelen. Bijvoorbeeld korting op de elektriciteitstarieven. Of afdracht van een deel van de winst aan een energiebesparingsfonds. De SP roept de andere politieke partijen op om dit voorstel te steunen.

U bent hier