h

Motie jeugdzorg aangenomen

11 juli 2017

Motie jeugdzorg aangenomen

Foto: SP

De SP hoort van ouders,clienten en medewerkers dat zij de snelle inzet van specialistische expertise missen in het traject. Daarnaast horen we verontruste geluiden over de lange wachtlijsten. 100 clienten op een wachtlijst kan niet vindt de SP. Daarom heeft de SP een motie ingediend om de uitvoering van de complexe zorg voor de jeugd regionaal goed te regelen.

In een  commissievergadering had de wethouder al toegezegd dat er snel onderzocht moet worden hoe er zo snel mogelijk een uitspraak komt over de inzet van praktijk ondersteuners huisarts (POH); de SP is sterk voorstander van deze inzet. Op korte termijn zal er een uitspraak komen wie dit gaat betalen en hoe ze ingezet kunnen worden,

In de motie roept SP raadslid Marie Therese Janssen op om zorg te dragen voor inzet van specialistische expertise en de vinger aan de pols te houden voor ontstaan van grote wachtlijsten .Er ontstond een pittige discussie waarbij een paar fracties zich afvroegen of wij ons met deze onderwerpen moeten bemoeien.

De wethouder gaf aan dat zo de motie prima vond en zag het als steun in de rug mbt besluitvorming. De motie is aangenomen zonder steun PvdA,D66 en VVD.

 

U bent hier