h

Geen motie legalisering medicinale cannabis

3 juni 2017

Geen motie legalisering medicinale cannabis

Donderdag 1 juni hebben D66, GroenLinks, PvdA, VVD en VDG een motie ingediend waarin werd aangedrongen op legalisering van medicinale cannabis. De fractie van de SP heeft daar grote bezwaren tegen. Fractievoorzitter Jan Zoll gaf op overtuigende wijze toelichting op deze bezwaren. Ondanks dat de indieners een ruime meerderheid hadden trokken zij hun voorstel in. Lees hieronder het betoog van de SP.

Voorzitter,

Ik vind dit een lastige motie. Eerder kregen we versie van de motie waarin ook gevraagd werd de thuisteelt van vijf plantjes te legaliseren. Dat is er gelukkig uitgehaald. Dat voorstel hinkte teveel op twee gedachten en maakte het daarmee extra ingewikkeld. Legalisering van de cannabisteelt lijkt een oplossing om de rol van criminaliteit in deze sector terug te dringen. We hebben kort geleden een uitstekende voorlichting gehad over ondermijning, de rol van de onderwereld en de druk op het bestuur. Mij bekruipt steeds meer het gevoel dat we voorzichtig moeten zijn met ondoordachte besluiten op dit terrein. Ik vind het in ieder geval te complex en te gevoelig om door middel van een motie legalisering te ondersteunen. De discussie over eventuele legalisering van cannabis verdient beter.

Ik vind dit nog steeds een lastige motie. En dat komt door een aantal overwegingen die niet kloppen. Allereerst de tweede overweging. In 2003 is door de landelijke overheid het Bureau voor Medicinale Cannabis opgericht. Deze instelling valt onder het ministerie van VWS en is verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van verschillende cannabisproducten met controleerbare gehaltes van de verschillende werkzame bestanddelen van cannabis. Het bureau zorgt voor verspreiding onder apothekers waar de producten op doktersvoorschrift tegen betaling verkrijgbaar zijn. Ze hebben een website waarin het allemaal wordt uitgelegd. Tot zover de tweede overweging.

Medisch en farmacologisch onderzoek is niet eenvoudig. Van allerlei middelen doen verhalen de ronde over de vermeende werking bij allerlei kwalen. Er is veel onderzoek nodig om de effecten van middelen te leren kennen. Cannabis lijkt een product met grote potentie. De lijst van te bestrijden klachten is lang en bijna te mooi om waar te zijn. Er is veel onderzoek verricht en gepubliceerd over de werking van cannabis voor medicinaal gebruik. Je hebt natuurlijk goed onderzoek en minder goed onderzoek. Gelukkig is het goed gebruik om regelmatig de gepubliceerde studies te betrekken in een grote overzichtsstudie. Daarmee heb je gelegenheid om door de grotere hoeveelheid gegevens een statistisch beter onderbouwd oordeel te geven. In 2015 is een dergelijke meta-analyse gepubliceerd over pijnbestrijding met behulp van medicinale cannabis. In mei dit jaar is een groot overzicht verschenen over de effecten van medicinale cannabis op de kwaliteit van leven van mensen met verschillende aandoeningen.

In de studie van 2015 zijn 23.754 publicaties betrokken. Bij deze publicaties is eerst nagegaan of het wel vergelijkende studies waren, of de resultaten terug te vinden waren, etc. Na deze schifting bleven er van de ruim 23 duizend publicaties 79 over. Deze 79 publicaties zijn gecontroleerd op de methodiek: zijn er betrouwbare controles meegenomen, is er sprake van dubbelblind onderzoek, wat is het bias risico. Slechts 4 bleven er over die de kwalificaties van goed onderzoek konden dragen en bij slecht 1 onderzoek was er een sprake van een klein maar niet significant effect van cannabis. Na het samenvoegen van de 4 goede studies was het effect helemaal verdwenen.

De overzichtsstudie van mei dit jaar laat eenzelfde beeld zien: 8155 publicaties waarvan er 20 uiteindelijk de toets der kritiek konden doorstaan. De conclusie was dat er geen effect was van cannabis op de kwaliteit van leven bij verschillende aandoeningen.

De eerste overweging is een valse claim, het is een kwakzalvers claim.

Wij hebben net bijna de motie aangenomen voor de vestiging van het European Medicines Agency, de medicijnen waakhond. We zijn trots op onze rijke geschiedenis in de wereld van farma. We zijn trots op ons Pivot Park waar hoog gekwalificeerd farmacologisch en biotechnologisch onderzoek wordt verricht. Oss is de hoofdstad van life sciences en health. Met deze motie zet je jezelf lelijk te kijk. Ik zou het een blamage voor Oss vinden als deze motie wordt aangenomen of zelfs maar in stemming wordt gebracht. Ik roep de indieners op de motie in te trekken.

U bent hier