h

Vragen over Van Deursen Group

23 april 2017

Vragen over Van Deursen Group

In de commissie van 20 april 2014 heeft de fractie van de SP de rol van de gemeente bij de plannen voor het voormalige V&D pand aan de orde gesteld. In de recente plannen wordt uitgegaan van verhuizing van de bibliotheek. De Van Deursen Group ziet het als belangrijke voorwaarde bij de verdere uitvoering van de intentieovereenkomst. Zij ziet waarschijnlijk brood in het onderbrengen van een gemeentelijke nutsvoorziening in haar nieuwe pand. Tot nu toe ontbreekt het aan plannen en is het volstrekt onduidelijk wat de financiële verplichtingen zijn en worden van de gemeente en de bibliotheek.

Was de reactie van wethouder Den Brok in de commissie nog voorzichtig en enigszins terughoudend, de uitspraken van wethouder Wagemakers in het Brabants Dagblad1 geven een geheel andere indruk van de intenties van het college.

De SP wil zo snel mogelijk een helder en compleet antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe verhouden de uitspraken van wethouder Wagemakers "Dat Van Deursen Group daar beter van wordt, is dan maar zo. We moeten wel juridisch laten kijken naar de staatssteun." in de krant [1]zich tot de uitspraken van de wethouder Financiën Den Brok in de commissie? Wiens belang verdedigt Wagemakers? Dat van de gemeente of van de Van Deursen Group?1
 2. Hoe verhouden de uitspraken van wethouder Wagemakers "Dat Van Deursen Group daar beter van wordt, is dan maar zo” zich met de uitspraak van de wethouder Financiën in de opiniecommissie van 20 april jl. dat de gemeente een regiefunctie heeft tussen partijen en zelf geen investeringspartij is?
 3. Deelt de wethouder Financiën de mening van de  SP dat gemeente geen gelden aan Van Deursen Group moet geven zodat de  Van Deursen Group daar beter van wordt?
 4. Wat vindt het college er van dat een wethouder de onderhandelingspositie van de gemeente open en bloot in de krant laat optekenen?  Kunt u dit toelichten?
 5. Wordt hierdoor niet het algemeen belang van de gemeente in ernstige mate geschaad? Zo neen, waarom niet? 
 6. Is het college bereid wethouder Wagemakers tot de orde te roepen in het belang van de gemeente? Zo neen, waarom niet?
 7. Wat wordt de financiële bijdrage van de gemeente bij de uitwerking van de plannen van de van Deursen Group?
 8. Wie wordt eigenaar van het pand of de publieke culturele instelling zoals een bibliotheek?
 9. Wie worden verhuurder en huurder van de bibliotheek in dit pand en tegen welke prijs en onder welke voorwaarden?
 10. Wat zijn de financiële gevolgen voor de bibliotheek?
 11. Is het college bereid geen enkele stap te zetten waardoor financiële verplichtingen door de gemeente worden aangegaan of toezeggingen aan de Van Deursen Group te doen waardoor de gemeente niet meer haar handen vrij heeft, alvorens de gemeenteraad met de voorstellen heeft ingestemd?. Zo neen, waarom niet? 
 12. Kunnen deze vragen per ommegaande worden beantwoord?
  

[1] Brabants Dagblad, 21 april 2017. 

U bent hier