h

Oost europese uitzendkrachten bij IBN?

23 april 2017

Oost europese uitzendkrachten bij IBN?

In een uitzending van Nieuwsuur op 21 april 2017, werd een aantal problemen onder de aandacht gebracht die zich binnen de sociale werkvoorziening voordoen.

Op de eerste plaats wordt er door de rijksoverheid te weinig geld beschikbaar gesteld aan de gemeenten om de participatiewet goed te kunnen uitvoeren. Mede daardoor komen er te weinig mensen beschikbaar in de sociale werkvoorziening om het daar beschikbare werk uit te voeren.

Om het werk vanwege aangegane contractuele verplichtingen en gestelde financiële doelstellingen toch uitgevoerd te krijgen, huren de Sociale Werkvoorziening bedrijven uitzendkrachten in.  In het voorbeeld van de gemeente Hilversum, wat in de Nieuwsuur uitzending wordt aangehaald, huurt het SW-bedrijf mensen uit Oost-Europa in.

Enerzijds komen er in Hilversum vanuit de gemeente te weinig mensen met een arbeidsbeperking op de beschikbare plaatsen in het SW-bedrijf terecht en anderzijds haalt het SW-bedrijf teveel werk binnen door het voor een te laag tarief uit de markt te halen.

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat we met gemeenschapsgeld arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking om vervolgens deze arbeidsplaatsen in te vullen met uitzendkrachten uit Oost-Europa?

Daarnaast halen de SW-bedrijven door inzet van overheidssubsidie werk uit de reguliere markt terwijl dit werk anders normale werkgelegenheid zou bieden.

Naar aanleiding van bovenstaande stelt de SP de volgende vragen:

  1. Huurt IBN ook uitzendkrachten uit Oost-Europa in om het werk te doen dat bedoeld is voor mensen met een arbeidsbeperking? Zo ja, wat vindt u van deze situatie en wat gaat u daaraan doen?
  2. Haalt IBN te veel werk uit de reguliere markt tegen lage tarieven om op die manier werk voor mensen met een arbeidsbeperking te creëren om het vervolgens door inhuurkrachten te laten uitvoeren? Zo ja, wat gaat u daaraan doen en wat  is hierover uw mening?

U bent hier