h

Een guppie gooi je ook niet in de Noordzee!

16 april 2017

Een guppie gooi je ook niet in de Noordzee!

Foto: SP

In de gemeenteraad van 13 april is de motie voor het behoud van den Bongerd aangenomen. In de motie wordt de wethouder opgeroepen met de directie in gesprek te gaan om de mogelijkheden te onderzoeken om den Bongerd te behouden.

Docenten, leerlingen en ouders zijn van mening dat den Bongerd van grote waarde is. Een veilige, kleinschalige school is van groot belang voor leerlingen die in de knel  zitten.

Een psycholoog die jarenlang op den Bongerd heeft gewerkt verzuchtte: "Deze leeringen gaan verzuipen op de grote scholen." Een oud-leerling verwoordde het als  volgt: Een guppie gooi je toch ook niet in de Noordzee!"

De SP is blij dat de motie is aangenomen en blijft met het comite Bongerd Moet Blijven strijden voor het behoud van den Bongerd. Helaas stemden de VDG en het CDA tegen de motie. Dit bezorgde veel ongeloof bij de aanwezige actievoerders.

Motie: Den Bongerd moet blijven
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 9 maart 2017,

constaterende dat:

 • De directie van het Hooghuis van plan is den Bongerd in 2019 te sluiten;
 • Leerlingen, ouders en docenten onbetwist de waarde en kwaliteit van den Bongerd hoog in het vaandel hebben;
 • Al meer dan 1500 Ossenaren hun handtekening hebben gezet voor het behoud van den Bongerd;
 • De directie haar beleid afstemt op een rapport dat van bovenaf is opgesteld door het samenwerkingsverband en niet van plan is de zorgen van docenten, (oud) ouders en (oud) leerlingen ter harte te nemen;
 • De invoering van het Passend Onderwijs door maar liefst 50% van de docenten in het voortgezet onderwijs als negatief wordt beoordeeld;
 • Een op de acht docenten overweegt om het onderwijs te verlaten omdat de werkdruk te hoog is;
 • Ongeveer een derde van de leerlingen van het Baken jaarlijks doorstroomt naar den Bongerd;

overwegende dat:

 • De sluiting van den Bongerd, een school die wordt ervaren als een kleine, veilige overzichtelijke school,  een verarming van het onderwijsaanbod in Oss en omgeving zou betekenen;
 • Dit in de toekomst tot gevolg kan hebben dat leerlingen thuis komen te zitten en geen diploma zullen halen;
 • De kans op pestgedrag met veel bijkomend verdriet en leed op de reguliere scholen groter is;

spreekt uit de ontstane commotie onder de Ossenaren over de toekomstige sluiting van den Bongerd ter harte te nemen

en draagt het college van B&W op om:

 • het gesprek aan te gaan met de directie van het Hooghuis om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om den Bongerd te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier