h

Den bongerd: vragen voor de staatsecretaris

18 april 2017

Den bongerd: vragen voor de staatsecretaris

Foto: SP

Tweede Kamerlid Lilian Marijnissen heeft Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, vragen gesteld over de sluiting van Den Bongerd. Marijnissen is benieuwd hoe hij hierover denkt.

Marijnissen wil onder meer weten of de staatssecretaris haar mening deelt dat het onverantwoord is de school te sluiten als er geen draagvlak is vanuit leerlingen, personeel en ouders. Ook wil ze weten of Dekker bereid is om met het bestuur in gesprek te gaan om de sluiting van Den Bongerd te voorkomen.

 

 

Vragen van de leden Kwint en Marijnissen (beide SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de geplande sluiting van Den Bongerd in Oss.

  1. Wat is uw oordeel over de sluiting van Den Bongerd? 1)
  2. Deelt u de mening dat sluiting onverantwoord is als er geen draagvlak is vanuit leerlingen, personeel en ouders? Wat vindt u ervan dat niemand van de betrokken leerkrachten van deze school om hun mening is gevraagd? Wat vindt u ervan dat niemand van de betrokken ouders en leerlingen om hun mening is gevraagd?
  3. Bent u het eens dat de medezeggenschap instemmingsrecht moet hebben over een dergelijk ingrijpend besluit? Zo ja, deelt u de mening dat sluiting geen doorgang kan vinden indien de medezeggenschap niet instemt? Bent u bereid om na te gaan hoe dat in het geval van Den Bongerd al dan niet gebeurd is?
  4. Hoe verhoudt de aangekondigde sluiting van deze school zich tot het streven dat er voor elk kind passend onderwijs moet zijn?
  5. Den Bongerd is een kleinschalige school. Het Hooghuis wil locatie den Bongerd opheffen en op reguliere onderwijslocaties met zogenaamde "koersklassen" gaan werken. Deelt u onze mening dat juist ook de kleinschaligheid van een gebouw veiligheid biedt voor kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben?
  6. De aangekondigde sluiting heeft inmiddels tot de oprichting van een actiecomité, een aantal acties en duizenden handtekeningen geleid via de website www.bongerdmoetblijven.nl. Hoe oordeelt u over het feit dat het aangekondigde besluit tot sluiting tot zoveel commotie leidt?
  7. Bent u bereid om met het bestuur in gesprek te gaan, teneinde sluiting van Den Bongerd te voorkomen?
  1. http://www.bd.nl/oss/middelbare-school-den-bongerd-in-oss-sluit-haar-deuren~a52e4d6f/

U bent hier