h

Bewoners Torenstaete krijgen 1100 euro of meer terug van Brabant Wonen

24 april 2017

Bewoners Torenstaete krijgen 1100 euro of meer terug van Brabant Wonen

Foto: SP
Bewoners van de Torenstaete, die met een 50 tal aanwezig waren op een door Jan van der Doelen en Jo van Dijk van de SP Hulpdienst uitgeroepen bijeenkomst, zijn allen akkoord met het voorstel van Brabant Wonen dat Jan en Jo na meer dan een jaar overleg uit het vuur gesleept hebben. Een snelle berekening leert (uitgaande van een één persoons huishouden)  dat het gaat om een bedrag van zo’n 1100,- euro. Voor een tweepersoonshuishouden gaat het om een nog grotere compensatie. Deze regeling geldt voor 74 personen (huishoudens).

Al ruim een jaar is er overleg geweest met Brabant Wonen over de O.Z.B. aanslagen. Zonder resultaat. Vervolgens is de SP erbij betrokken. Onlangs heeft het bewoners comité samen met de SP opnieuw hierover met Brabant Wonen gesproken. In dat overleg werd duidelijk dat Brabant Wonen totaal geen idee had hoe de hele zaak in elkaar zat en waarom de bewoners jarenlang geen O.Z.B aanslag hebben gehad. We hebben de hele kwestie verduidelijkt aan Brabant Wonen en uitgelegd dat de O.Z.B. jarenlang betaald is via de A.W.B.Z. (het complex gold voorheen als een verpleeghuis) Het geeft dan ook geen pas om de niets vermoedende bewoners plotsklaps met meerdere aanslagen te confronteren, wat wel  gebeurde. Brabant Wonen is toen met het voorstel gekomen om eenmalig € 180- als tegemoetkoming te compenseren.

Dit voorstel is door de SP Hulpdienst  naar de prullenbak verwezen. Er is door ons een tegenvoorstel gedaan om voor de zittende huurders een sterfhuis constructie te maken. Dat voorstel is meegenomen om met de Directie van Brabant Wonen te bespreken. Zij hebben toen een tegenvoorstel gedaan.

We citeren hierbij de argumenten en het voorstel van Brabant Wonen.

"Brabant Wonen is van mening dat alle huurder hun eigen gebruikersdeel van de gemeentelijke belastingen moeten betalen. In het geval van Torenstaete is niet helder gecommuniceerd dat dit van de bewoners verwacht werd. Omdat de belasting jarenlang wel betaald is door( verhuurders), Brabant Wonen, kunnen wij ons voorstellen dat de bewoners in de veronderstelling waren dat deze kosten inbegrepen waren in de huur. Bovendien begrijpen we dat u niet op de extra kosten had gerekend en dit voor u als een onaangename verrassing kwam"

Daarom stelt Brabant Wonen voor om de bewoners van Torenstaete in deze tegemoet te treden met een overgangsregeling tot 2020. Deze houdt in dat de kosten van 2015 (€360) en 2016 (€355.) volledig  vergoed worden. Voor 2017 geldt een percentage van 75%, voor 2018 50% en voor 2019 25% ( uitgaande van het bedrag van 2016)"

Deze overgangsregeling geldt voor alle huidige bewoners. Nieuwe bewoners vanaf 1 april 2017 zullen het gebruikersdeel van de gemeentelijke belastingen direct volledig betalen”.

De aanwezige bewoners zijn akkoord gegaan met dit voorstel en kunnen nu, mede dankzij het onverzettelijke werk van de SP-ers Jan van de Doelen en Jo van Dijk, een aardige duit tegemoet zien!

U bent hier