h

Zorgen over de Brandweer

23 maart 2017

Zorgen over de Brandweer

Foto: SP

Omroep Brabant meldt op haar website dat door bezuinigingen op de veiligheidsregio Brabant-Noord, de brandweerzorg in de gemeente ’s-Hertogenbosch in het gedrang komt. De hoogwerker van de brandweer in ’s-Hertogenbosch is al wegbezuinigd. De lokale politiek aldaar reageert verbijsterd: ‘’Het kan niet zo zijn dat de veiligheid in gevaar komt’’. De SP deelt deze zorgen. De brandweer binnen de gemeente Oss heeft wel een hoogwerker tot haar beschikking.

De veiligheidsregio is opnieuw vormgegeven. Een van de gevolgen was dat de gemeente Oss €415.000,- extra moest betalen aan de veiligheidsregio. De SP heeft tegen de extra bijdrage gestemd, omdat de onderbouwing van het bedrag ondeugdelijk was.

De SP imaakt zich zorgen over de kwaliteit van de veiligheidsregio en de mogelijke gevolgen voor Oss. De eerste resultaten van de nieuwe veiligheidsregio leiden in ’s-Hertogenbosch al tot bezuinigingen op de brandweerzorg. De SP stelt daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het  college op de hoogte van de maatschappelijke onrust die is ontstaan in de gemeente ’s-Hertogenbosch, als gevolg van de bezuinigingen op de brandweer? Wat is de mening van het college over de onrust die in ’s-Hertogenbosch is ontstaan?
  2. De SP is van mening dat de brandweer binnen de gemeente Oss op een goed niveau moet blijven, is het college het met de SP eens?
  3. Kan het college garanderen dat de kwaliteit van de brandweer in onze gemeente niet achteruit gaat? Hoe gaat het college dat doen?
  4. De SP wil het college opdragen om in de veiligheidsregio de Osse belangen te waarborgen. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat de Osse brandweer getroffen wordt door bezuinigingen die leiden tot kwaliteitsverlies?

Namens de SP fractie,

Bas van der Voort

U bent hier