h

College legt bezwaren tegen korting op thuiszorg naast zich neer.

19 december 2015

College legt bezwaren tegen korting op thuiszorg naast zich neer.

Foto: SP

De afgelopen 1,5 jaar zijn veel mensen die thuiszorg hadden door de bezuinigingen fors tot zeer fors gekort. De SP heeft daar op alle mogelijke manieren tegen geprotesteerd en veel mensen gesteund bij het maken van een bezwaarschrift. De bezwaarschriften worden nu, nadat ze al 1 jaar geleden ingediend zijn, beantwoord.
De bezwaarcommissie geeft de bezwaarmakers gelijk en adviseert om naar de hoorcommissie, (een onafhankelijke commissie), te gaan. Een grote groep mensen is inmiddels bij die hoorcommissie geweest. Van een aantal klachten is  inmiddels bekend dat ook de hoorcommissie de bezwaarmakers in het gelijk stelt.

Het college van B en W in Oss legt de adviezen van zowel de bezwaar- als de hoorcommissie naast zich neer. Inmiddels heeft de SP met een aantal mensen, mede op advies van de hoorcommissie, de bezwaren neergelegd bij de bestuursrechter. Dit is een eenvoudige procedure met weinig kosten,  tussen de 45 en 60 euro.
Mocht u meer hierover willen weten laat het ons weten.

mtjanssen@outlook.com

U bent hier