h

SP-lid geridderd!

30 april 2015

SP-lid geridderd!

Diny Vissers-van den Boom, al jarenlang SP-lid, is 25 april geridderd als lid in de Orde van Oranje Nassau. Diny stond vermeld op de kandidatenlijst van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor hand- en spandiensten kan de SP altijd een beroep op haar doen. Wij feliciteren haar van harte met deze onderscheiding!

Diny kreeg het lintje vanwege de volgende vrijwillige activiteiten:

  •  Ze is secretaris van en vrijwilliger bij de Gehandicapten Organisatie Oss en Omgeving. Ze verzorgde de administratie van de organisatie. Ze was betrokken bij het vakantiecomité waar ze bijgedragen heeft aan de organisatie van onvergetelijk vakanties. Ze was ook betrokken bij het ziektecomité.
  • Schreef positieve en humoristisch verhaaltjes in het verenigingsblad ‘Kontakt Orgaan’.
  • Ze is secretaris en lid van de cliëntenraad voor verzorginghuis De Wellen. De Wellen is een multifunctioneel zorgcentrum voor ouderen. Ze komt op voor de belangen van individuele bewoners maar houdt ook oog voor het algemeen belang. Ze was onder andere betrokken bij het project ‘De Roze Loper’. Het project is opgestart om acceptatie van homoseksualiteit onder de aandacht te brengen in het verzorgingshuis.   
  • Ze is lid van het bewonerscomité Begijnenstraat in Oss.

U bent hier