h

Waterschapsverkiezingen 18 maart

10 maart 2015

Waterschapsverkiezingen 18 maart

Op 18 maart zijn er twee verkiezingen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn al volop in de belangstelling, maar op dezelfde dag en in hetzelfde stembureau krijgt iedereen nu twee stembiljetten. Het tweede stembiljet is voor de verkiezingen van de waterschappen.  Tot nu toe vonden die verkiezingen via toegestuurde stembiljetten plaats, maar dat was niet zo’n succes. Nu dus op het stembureau.

Bij de verkiezingen van de waterschappen doet de SP niet mee. Dat heeft er vooral mee te maken dat de waterschappen vooral over oppervlaktewater en het zuiveren van rioolwater gaan. Sociaal hebben zij geen enkele taak. En juist op dat gebied vereisen de huidige bezuinigingen door de overheden alle aandacht en inzet van de SP. Wel willen wij een stemadvies aan u meegeven.

Bij Waterschap Aa en Maas staat een prominent lid van de SP op de lijst van Water Natuurlijk (lijst 2, nummer 4): Toon Voets.

Toon heeft meer dan 20 jaar in de Osse gemeenteraad gezeten en was daar o.a. woordvoerder over milieuzaken. En op het gebied van milieu heeft het waterschap wel een taak, namelijk het zuiveren van ons rioolwater. Die reiniging gebeurt in de verschillende rioolwater zuiveringsinstallaties (RWZI). Maar het maakt nogal wat uit, hoe men dat doet.

Nu wordt lang niet alles gereinigd en dat is ook heel kostbaar. Maar eigenlijk moet het waterschap voorkomen dat lastige chemische stoffen en zware metalen in het riool terecht komen. Daarom moeten de vergunningen voor de bedrijven strenger worden. Simpel eigenlijk, maar dan maakt het nogal uit of de VVD of Toon aan het woord is.

Bedrijven schermen graag met het dreigement dat Nederland dan niet meer kan concurreren met het buitenland. Opvallend is echter dat juist dankzij de milieumaatregelen in de jaren 80 er zoveel nieuwe ontdekkingen werden gedaan, dat Nederland daar 20 jaar lang economisch voordeel van heeft gehad. Dus in plaats van slechter is Nederland daar juist beter van geworden!

Dat geldt ook voor de landbouw. Het water in sloten, beken en rivieren wordt nu vooral vervuild door fosfaat en stikstof vanuit de landbouw. Ook zij houden verdere maatregelen tegen, maar dat is niet slim. Er worden op verschillende plaatsen heel goede voorbeelden uitgevoerd, waarbij minder vervuiling bereikt kan worden. Die kennis geeft de Nederlandse landbouw vervolgens een voorsprong op de concurrentie uit het buitenland. Maar er bestaat veel “koudwatervrees”. Eigenlijk is het nodig om de landbouw de toekomst in te duwen.

Naast Toon Voets staat ook een ander prominent SP lid op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk: Ger Klaus (lijst 2, nummer 22). Ger was jarenlang gemeenteraadslid in Helmond en heeft daar zijn sporen verdiend. Daarnaast is Ger een echte natuurliefhebber en actief als vrijwilliger in de Peelgebieden.

Als SP doen wij niet mee met de waterschapsverkiezingen, maar wij willen u wel laten weten dat volgens ons uw stem bij Toon en Ger, Water Natuurlijk, lijst 2,  in goede handen is.

U bent hier