h

Vragen over minder regels voor centrumondernemers

20 maart 2015

Vragen over minder regels voor centrumondernemers

De gemeente Oss doet mee aan een project dat onderzoekt of er minder wet en regelgeving mogelijk is voor centrumondernemers. De SP is voorstander van het tegengaan van onnodige regelgeving. Natuurlijk is ook de SP voor een levendig en gezellig stadscentrum.

De SP heeft toch kritische vragen gesteld. Het is namelijk bekend dat Osse bedrijven zich nauwelijks beperkt voelen door regels. Ze snappen ook wel dat er regels moeten zijn, anders wordt het een puinhoop in de stad. Nurettin Altundal, SP-fractielid, heeft de vragen gestuurd naar wethouder Gé Wagenmakers. Welke regels worden eigenlijk als onnodig en belemmerend ervaren? Worden de centrumondernemers zelf wel bij dit onderzoek betrokkken? Wat zijn de kosten van het onderzoek?En hoe lang gaat het onderzoek duren?
De precieze vragen vindt u hieronder.

Vragen SP

1. Wat zijn de beweegredenen van uw college om aan dit pilotproject deel te nemen? En wat is de duur van deze pilot voor een deelnemende partij?
2. Gemeente Oss is toegelaten tot deze pilot. Waren er voorwaarden om toegelaten te worden, zo ja welke? 
3. Welke wet- en regelgeving ervaart U als “teveel” voor de centrumondernemers en ziet U als een belemmering voor een levendig stadscentrum en goed ondernemerschap?
4. Welke wet- en regelgeving zijn onderdeel van deze pilot?  
5. Is er vooraf overleg geweest met de centrumondernemers om aan deze pilot deel te nemen, zo ja wat was hun reactie hierop?  
6. Op welke wijze worden de centrumondernemers betrokken in de pilot? 
7. Het project wordt uitgevoerd door Platform31.  Wat is de rol van de gemeente, en in het bijzonder uw college, hierin? 
8. Wat zijn de gevolgen (financieel en beleidsmatig) van deelname aan deze pilot? Is de gemeente Oss  gebonden/gehouden aan de uitkomst c.q. consequenties van deze pilot?
9. Hoe vindt de evaluatie/voortgang van de pilot plaats en op welke wijze wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

U bent hier