h

Den Brok stoomt door, tegen beter weten in

26 februari 2015

Den Brok stoomt door, tegen beter weten in

Foto: rijksmonumenten.nl / Google afbeeldingen

Donderdag 12 februari besloot de gemeenteraad tot de oprichting van de Stichting Jan Cunen. Onder de vlag van deze stichting gaat Museum Jan Cunen  als zelfstandig museum aan de slag. Over de inrichting en de programmering van het museum waren door het vorige college en de oud- directeuren van het museum afspraken gemaakt.

Frank den Brok, de nieuwe wethouder van cultuur, legt nu een belangrijk onderdeel van het advies van deze oud-directeuren onder leiding van Edwin Jacobs naast zich neer. Voor de SP genoeg reden om onder deze voorwaarden tegen de oprichting van de stichting Jan Cunen te stemmen.

Op 12 februari kwamen Edwin Jacobs  (directeur Centraal Museum Utrecht) en Rene Pingen (directeur Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch) als insprekers naar de raad. Met de boodschap dat ze zich helemaal niet meer herkennen in het huidige plan van het college voor museum Jan Cunen (MJC).

De gemeente nam in 2013 het advies van de groep Jacobs over, maar vaart nu een hele andere koers. Moderne kunst is uit het plan verdwenen omdat er in datzelfde plan te weinig geld is voor genoeg deskundig museumpersoneel. Ook de 19e-eeuwse kunst komt er daardoor slecht vanaf.

Tentoonstellingen als 'de gebroeders Kruseman' gaan tot het verleden behoren. Zelfs na de woorden van Jacobs en Pingen bleef wethouder Den Brok echter volhouden dat het college het plan Jacobs opvolgt. Wat dus niet waar is. Verder zei hij dat het nu het verkeerde moment is om over de inhoudelijke kanten van MJC te praten. Hij ziet de verzelfstandiging als een losstaand besluit.

De SP ziet dat anders. MJC kan niet verzelfstandigd worden terwijl er nog geen goed inhoudelijk is plan is voor het nieuwe museum. Dan wordt MJC namelijk een mottenballenmuseum zonder meerwaarde voor de regio en Nederland. En als de bezoekers dan wegblijven, is de toekomst van het museum somber. Terwijl MJC nu een veelzijdig museum is dat veel bezoekers trekt en erg goed aangeschreven staat.

Om die sombere toekomst te voorkomen heeft de SP in de raad van 12-2 ook namens PvdA en GL een motie ingediend. Die eiste dat het college het plan Jacobs weer als leidraad zou nemen. Het huidige plan moest dus bijgesteld worden nog voordat het museum wordt verzelfstandigd. Helaas werd onze motie verworpen. De meerderheid van de raad -VDG, CDA, VVD, D66 en Beter Oss- vond inhoudelijke bijsturing niet nodig. Ondanks alle waarschuwingen van de groep Jacobs.

Op 13 februari maakte die dan ook bekend dat zij haar naam niet langer wil verbinden aan de koers die het college voor MJC gekozen heeft. Gemeenteraad en college hebben het advies van de groep Jacobs bewust verspeeld. En daarmee de toekomst van museum Jan Cunen ernstig in gevaar gebracht.

De SP betreurt dit enorm en zal zich in ieder geval blijven inzetten voor een goed museum Jan Cunen dat interessant is voor Ossenaren en dat toekomst heeft.

U bent hier