h

Jan Zoll: college heeft verkeerde keuzes gemaakt

4 november 2014

Jan Zoll: college heeft verkeerde keuzes gemaakt

Afgelopen donderdag stond er in de commissie slechts een punt op de agenda: Terugblikken op 4 jaar college van VDG-VVD-CDA-PvdA.

SP-fractievoorzitter Jan Zoll:
Meerdere keren komt de frase terug dat deze bestuursperiode begon met de moeilijke opgave om
miljoenen te bezuinigen. De redenen zijn bekend. De crisis eist zijn tol, de economie loopt terug, de
woningmarkt komt tot stilstand. Veel gemeenten krijgen zonder financiële ingrepen de begrotingen
niet meer rond. Ook Oss ontsnapte niet aan deze malaise. De SP heeft vanaf het begin gezegd dat dit
maar de helft van het verhaal is. Ook in tijden van schaarste en ombuigingen kunnen en moeten er
keuzes gemaakt worden. 

De coalitie wilde zoeken naar bezuinigingen met de minste negatieve effecten voor burgers, met name
de kwetsbaren. Bij de ingediende begrotingen werd de ellende voor de Ossenaren keer op keer groter.
Ieder jaar heeft de SP alternatieven aangedragen die stelselmatig terzijde werden geschoven. De
afgelopen raadsperiode overziend kun je concluderen dat de zoektocht van de coalitie mislukt is.

U bent hier