h

Schrijnende verhalen thuiszorg in gemeentehuis Oss.

21 oktober 2014

Schrijnende verhalen thuiszorg in gemeentehuis Oss.

Donderdag 16 oktober organiseerde de SP een hoorzitting met cliënten van de thuiszorg in het gemeentehuis van Oss. 

In mei van dit jaar presenteerde de SP in Oss een eerste versie van het rapport. De wethouder beloofde toen beterschap. Vijf maanden later moet de SP constateren dat het nog steeds helemaal niet goed gaat met de thuiszorg in Oss. Nog steeds krijgt de SP vele klachten binnen van ouderen en thuiszorgmedewerkers. De SP wordt vrijwel dagelijks gebeld of gemaild over de gevolgen van de bezuinigingen op de Thuiszorg. Een aantal cliënten vertelde wat de bezuinigingen voor hen betekenen. De verhalen zijn schrijnend…

Meneer Neefs is 91 jaar. Hij ziet vrijwel niets meer, is slechthorend, is slecht ter been maar woont nog zelfstandig. Hij kreeg een aantal jaren geleden een indicatie voor 6 uur thuiszorg. Dat is teruggebracht naar 2 en een half uur. Zijn thuiszorgmedewerkster was met hem meegekomen. Zij vertelde dat ze echt niet in twee en half uur ervoor kan zorgen dat de was gedaan is en het huis schoon is. Er is nauwelijks met meneer Neefs gesproken of er mantelzorg beschikbaar is. Meneer Neefs: “Ik vind het ook zo erg voor haar, de thuiszorgmedewerkster. Zij kan toch niet in twee en een half uur doen wat ze vroeger in zes uur deed? Het lijkt wel slavernij.”

Mevrouw van Leeuwen is 66 jaar. Ze is beperkt in haar bewegen.  Door reuma is de functie van haar handen zeer beperkt. Haar man is heel ziek. Toch verzorgt ze hem. Ze kregen zes uur thuiszorg. Haar man heeft veel problemen en door zijn beperkingen is er veel was.  De zes uur zijn teruggebracht naar drie uur. Haar zoon was meegekomen naar het gemeentehuis: “Ik doe al heel veel. Ik moet vaak met mijn ouders naar het ziekenhuis, de tandarts en de huisarts. Ik doe de boodschappen en ik doe de klussen in huis en tuin. Ik ben al meer bij mijn ouders dan ik thuis ben.” De thuiszorgmedewerkster vertelde dat het huis vervuilt. De taken die verricht moeten worden krijg ik nooit af. Ik kan nooit tevreden naar huis gaan.

De SP overhandigde donderdag deel twee van het rapport ‘Keukentafelgesprekken? Keukentafelmededelingen!’ aan wethouder Peters. Tevens vroeg Lilian Marijnissen, SP-raadslid, waarom er nu al zoveel bezuinigd werd. Uit antwoorden op schriftelijke vragen bleek deze week dat de regio Oss van de 20 miljoen euro die in 2014 beschikbaar is, er slechts 19 in zet. Dit betekent dat er 1 miljoen euro is gereserveerd voor de thuiszorg, maar op dit moment niet besteed wordt. Terwijl het zo hard nodig is!
 

Wethouder Peters blijft stellen dat het een pilot is in de thuiszorg en dat deze pilot geevalueerd moet worden. De SP constateerde dat het in mei van dit jaar niet goed ging en constateert nu dat het totaal niet beter gaat en dringt er daarom op aan om deze pilot direct te stoppen en al het beschikbare geld voor de thuiszorg in te zetten.

U bent hier