h

Fietstocht met Jan Marijnissen

29 oktober 2014

Fietstocht met Jan Marijnissen

Oss - Op zondag 2 november vindt er een fietstocht plaats door Oss met Jan Marijnissen. De fietstocht begint om 13.00 uur bij het partijgebouw aan Linkensweg 40-A in Oss. Er wordt stil gestaan op een tiental plaatsen in en om het centrum van Oss.

De fietstocht is bedoeld voor mensen die de SP een warm hart toedragen maar ook voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de SP. Wat is de SP voor een partij, wanneer heeft deze partij haar eerste stappen gezet in de Osse politiek, hoe werd de SP de grootste partij in Oss, welke acties voerde zij in het verleden? Jan Marijnissen, Jules Iding, Wim van Dorst en Paul Peters vertellen over het roemruchte verleden van de SP in Oss.

Maar ook zal zeker aan de orde komen waar de SP zich nu sterk voor maakt.
Jan Zoll, Lilian Marijnissen, Marietherese Janssen, Jan van der Doelen en Jeanny Smeets lichten de SP-speerpunten voor de toekomst van Oss toe.

Enkele halteplaatsen zijn: Bergoss, Stadsarchief, de Rotonde, Diosynth, Museum Jan Cunen en de Groene Engel.

Jan van Drie sluit de fietstocht af in speeltuin Elckerlyc. Hij houdt daar een speciaal verhaal over de solidariteit in de samenleving.

Datum:          zondag 2 november
Plaats:           Om 13.00 uur  verzamelen bij                                                     Linkensweg 40-A in het SP-partijgebouw. De fietstocht eindigt in Speeltuin Elckerlyc.            
Duur fietstocht:        Van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur

Iedereen met belangstelling is van harte welkom en deelname is gratis.

U bent hier