h

8 september Informatieavond over Sociale Zekerheid

5 september 2014

8 september Informatieavond over Sociale Zekerheid

Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid komt naar Oss voor een informatieavond over Sociale Zekerheid. De nieuwe Participatiewet heeft voor veel veranderingen gezorgd. Iedereen die daar belangstelling voor heeft wordt van harte uitgenodigd om bij deze informatieavond aanwezig te zijn.

Datum: maandag 8 september

Tijd: Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30

Plaats: Voormalige Pauluskerk

Adres: Oude Litherweg 2, 5346 RT Oss

Entree en koffie zijn gratis

Er is op het gebied van de sociale zekerheid veel veranderd. De nieuwe participatiewet heeft voor veel mensen grote gevolgen. Wat gebeurt er als je een beroep moet doen op de Bijstand of als je werkloos wordt? Wat zijn dan je rechten en je plichten? Word je dan tewerkgesteld met behoud van uitkering? Heb je recht op een uitkering als je nog een thuiswonend kind hebt met een baan?

Wat is er veranderd voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt? Verdwijnen op den duur alle Sociale Werkplaatsen? Welke nieuwe regels gelden er voor de jong gehandicapten?

Patricia Jorissen, beleidsmedewerker van de FNV zal middels een presentatie alle veranderingen duidelijk op een rijtje zetten.

Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid, gaat in op de pijnpunten die deze nieuwe wet oplevert.

Na deze besprekingen krijgen de bezoekers van de avond de gelegenheid vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Voor informatie:

Willy Hoppenbrouwers, FNV, tel: 06-15283833, email: whoppenbr@kpnmail.nl

Ans Broersen, SP, tel: 06-13088151, email: ansbroersen@hotmail.com

U bent hier