h

Zorg voor ouderen in gevaar

10 juli 2014

Zorg voor ouderen in gevaar

 De zorg voor de ouderen in Oss is in gevaar. In de raadsvergadering heeftde SP onlangs al duidelijk gemaakt dat de keukentafelgesprekken nietgoed gaan. Er wordt veel te rigide tegen oudere mensen gezegd dat ze hetzelf maar uit moeten zoeken.

Mensen wordt verteld dat ze minderthuiszorg krijgen terwijl deze zorg hard nodig is. Ook afgelopen maand heeft de SP veel klachten gekregen, het gaat dus nog steeds niet beter.

Maar wat schetst nu onze verbazing. In plaats van dat de gemeente na onssignaal dichter op deze procedures van keukentafelgesprekken en herindiceringen gaat zitten, stuurt ze burgers die bezwaar aantekenen het bos in.

Via een oudere mevrouw die ook te horen heeft gekregen dat zeminder thuiszorg krijgt en hier bezwaar tegen heeft aangetekend bij degemeente  Oss, heeft de SP een brief in handen gekregen van de gemeente Oss als reactie aan deze mevrouw op het bezwaar dat zij  had ingediend.

In deze brief staat het vriendelijke verzoek of ze opnieuw met haar zorgaanbieder wil gaan praten en of ze dan het verzoek in wil trekken!

Er zit zelfs al een apart formulier "verklaring intrekking bezwaar" bij! 

SP raadslid Lilian Marijnissen stelde de volgende vragen aan de wethouder:

Als inwoners van Oss bezwaar maken tegen het feit dat zij te horen krijgen dat ze minder zorg krijgen, neemt de gemeente Oss dit bezwaar niet serieus in behandeling, maar stuurt een brief terug met daarbij een formulier “verklaring intrekking bezwaar”. Is de wethouder hiervan op de hoogte? Is dit de standaard procedure wanneer mensen bezwaar indienen en waarom? Noemt de wethouder dit vinger aan de pols houden? Noemt de wethouder dit zorgvuldig en netjes naar mensen toe?

Is de wethouder niet van mening, zeker na het vorige maand overhandigde rapport, dat de gemeente juist maximaal zorgvuldig moet zijn in dit proces en dat dit soort procedures en brieven hier niet aan bij dragen?

Wethouder Peters gaf toe dat de keukentafelgesprekken niet goed verlopen.Hij zei  binnenkort hierover met een rapport  te komen.

Over de "verklaring intrekking bezwaar" wist de wethouder geen antwoord te geven.
 

U bent hier