h

SP teleurgsteld over besluit Osse apothekers

1 april 2014

SP teleurgsteld over besluit Osse apothekers

Onlangs is naar buiten gekomen dat de Osse apothekers niet van plan zijn de nachtapotheek in ere te herstellen. Het is een geldkwestie. Zij vinden het te duur. De SP heeft in de maanden na de sluiting per 1 januari 2014 onderzoek gedaan naar de mening van de Ossenaren en organiseerde een handtekeningenactie. Verreweg de meeste Ossenaren ervaren het sluiten van de nachtapotheek als een verlies. Negentig procent van de benaderde mensen (1.500 personen) tekende voor terugkeer van de nachtapotheek.

Opvallend was de reactie van een grote groep Ossenaren die tekende. Het is een kwestie van solidariteit. Je zult maar oud en ziek zijn en de pech hebben midden in de nacht medicijnen nodig te hebben. Of als een kind van een alleenstaande moeder acuut iets nodig heeft, moet die moeder dan helemaal naar Uden?

Nachtdiensten zullen nooit rendabel zijn. Ze zijn in het leven geroepen om patiënten bij te staan in noodsituaties.

De maatregel is een verslechtering van de zorg in Oss en dus af te keuren. Bezuinigen in de zorg kan op veel andere manieren. De reclame die de zorgverzekeraars steeds aan het eind van het jaar ongevraagd over ons heen strooien, kost bijvoorbeeld meer dan een half miljard.

De SP gaat op 2 april in gesprek met de apothekers en zorgverzekeraars. Een goede, ruimhartig opgzette koeriersdienst zou mogelijk een pleister op de wonde zijn. Dat zal de inzet van de SP zijn.

U bent hier