h

Geen nachtapotheek èn geen koeriersdienst.....

7 april 2014

Geen nachtapotheek èn geen koeriersdienst.....

SP teleurgesteld
over besluit apothekers, CZ en VGZ: Woensdag 2 april was er een gesprek tussen de Osse apothekers, de zorgverzekeraars CZ en VGZen de SP.

De SP overhandigde het tweede deel van de handtekeningen tegen de sluiting van de nachtapotheek. Negentig procent van de benaderde Ossenaren heeft getekend. De uitkomst van het gesprek was dat de zorgverzekeraars en de Osse apothekers geen duimbreed wilden toegeven: de nachtapotheek blijft gesloten en er komt geen koeriersdienst. Alleen in uiterste nood zou er voor taxivervoer gezorgd kunnen worden.

De SP is teleurgesteld over dit besluit en vindt dat de mening van de Ossenaren aan de kant wordt geschoven. De apothekers zijn van mening dat patiënten in ernstige nood altijd geholpen worden door de huisartsenpost. De huisartsen zijn voorzien van een extra gevulde medicijnenkoffer vanaf 1 januari 2014.  

Toch blijven er patiënten over die niet door de huisarts bezocht worden maar wél medicijnen nodig hebben. Dit kan problemen opleveren met name voor oudere mensen, alleenwonenden, alleenstaande ouders of mensen zonder een auto. Bij deze mensen
zouden de medicijnen bezorgd moeten worden of een taxivergoeding geregeld moeten worden.

De zorgverzekeraars beweren dat het om niet veel mensen gaat: des te gemakkelijker zouden ze het kunnen oplossen!
De SP vindt dat een kwestie van solidariteit. Ossenaren kunnen en willen niet begrijpen dat in een stad van 85.000 inwoners er in de nacht geen medicijnen meer zijn te verkrijgen.  

En dat terwijl CZ en VGZ in 2012 3,7 miljard (!) aan reserves hadden en een koeriersdienst dus gemakkelijk te betalen is. Geld is kennelijk belangrijker dan goede zorg.

 

 

U bent hier