h

Gemeente verspilt energie in Herpen

12 februari 2014

Gemeente verspilt energie in Herpen

'De gemeente zou zich beter kunnen richten op de ontwikkeling van braakliggende bouwterreinen'Onlangs stond het plan om een zestal woningen aan de Heiweg in Herpen te bouwen op de agenda van de raadscomissie. Het begint er steeds meer op te lijken dat wethouder de Bruijn van de VVD de bouw er kost wat kost probeert door te drukken. Woningen op de verkeerde plek en woningen waaraan geen behoefte is. Immers in het uitbreidingsplan Wilgendaal in Herpen zijn nog volop mogelijkheden om woningen te bouwen.

 

Het oorspronkelijke idee om het tankstation te slopen en te vervangen door woningbouw is door de gemeenteraad afgeblazen. Behoud van het tankstation is nodig voor de leefbaarheid in Herpen.

Nu het tankstation kan blijven is wat de SP betreft ook woningbouw van de baan. Het heeft geen zin om iedere keer weer met andere onhaalbare plannen te komen. De SP vindt het beter als de gemeente energie steekt in andere noodzakelijke en haalbare plannen. Begin liever aan het ontwikkelen van woon-werk kavels voor startende ondernemers op het braakliggende terrein tussen Broekstraat en Berghemseweg. Of aan plannen om eindelijke eens woningbouw in Ravenstein mogelijk te maken!

 

U bent hier