h

Thuiszorgmedewerkers laten massaal hun zorgen blijken

24 januari 2014

Thuiszorgmedewerkers laten massaal hun zorgen blijken

Thuiszorgmedewerkers in het gemeentehuis. Foto: Ruud Rogier

Donderdag 23 januari stond de toekomst van de thuiszorg in Oss op de agenda van de commissievergadering. De gemeente Oss wil flink gaan bezuinigen op de thuiszorg en wil de thuiszorg anders gaan organiseren. Dit leidt tot veel onzekerheid en onvrede bij de cliënten en de medewerkers in de thuiszorg. Bijna 100 thuiszorgmedewerkers waren donderdag aanwezig in het gemeentehuis om hun stem voor de thuiszorg te laten horen.

Annemieke en Ellen, twee medewerkers van de thuiszorg, hebben ingesproken in de commissievergadering. Zij hielden een gloedvol betoog over het belang van hun werk, het belang van goede thuiszorg voor de kwetsbare mensen van Oss. Ook vertelden Annemieke en Ellen over de onzekerheid die zij op dit moment ervaren bij hun cliënten en wat dit met hen doet. Hun betoog werd beloond met een groot applaus vanaf de publieke tribune.

Tijdens de commissievergadering heeft de SP aangeven dat wij de plannen van de gemeente om te bezuinigen op de thuiszorg niet steunen. De gemeente wil het tarief (hoeveel euro per uur per client) voor de thuiszorg flink verlagen. Daarnaast wil de gemeente op een andere manier gaan werken, namelijk op basis van "resultaatfinanciering". Volstrekt onduidelijk is echter hoe dit in de praktijk gaat uitpakken. Reeds nu al zien we dat deze nieuwe manier van werken ertoe leidt dat cliënten en medewerkers, die soms al jaren samen zijn, gescheiden worden. De SP vindt dit geen goede zaak.

Donderdag 6 februari zal in de gemeenteraad van Oss besloten worden over de toekomst van de thuiszorg. We roepen iedereen op die zich ook zorgen maakt om de zorg, om aanwezig te zijn in het gemeentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur.

Aanstaande maandag 27 januari om 19.30 uur organiseert de SP een bijeenkomst voor thuiszorgmedewerkers in Oss om ze bij te praten over de laatste stand van zaken. Werk je in de thuiszorg? Dan ben je van harte welkom in het SP pand aan de Linkensweg 40a. We starten om 19.30 uur.

U bent hier