h

Openbare aanklacht tegen Brabant Wonen

24 januari 2014

Openbare aanklacht tegen Brabant Wonen

Jo van DijkDe SP klaagt BrabantWonen openbaar aan. Zij handelt al 10 jaar in strijd met de woningwet. Steeds wordt er beterschap beloofd, maar de klachten blijven voortduren. Mismanagement, onwil en onvermogen zijn de oorzaak.

De feiten:
Veranderingen aan de huurwoning, die een verbetering van de woning inhouden, worden bij verhuizing door BrabantWonen met regelmaat niet geaccepteerd. Het gevolg is dat huurders voor hoge kosten komen te staan om de woning in oude staat te herstellen. Die kosten kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s. De wet bepaalt dat woningverbeteringen die niet ten koste van de verhuurbaarheid gaan in stand kunnen blijven.

Klein onderhoud in de woning waarvoor BrabantWonen verantwoordelijk is, wordt met regelmaat afgewenteld op de huurders. Dat terwijl de wet bepaalt dat alleen kleine herstellingen waaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn voor rekening komen van de huurder.

Een aantal huurders is in het verleden door BrabantWonen verplicht om een serviceabonnement op het onderhoud te nemen en verplicht lid te worden van het glasfonds. Die fout is eerder door BrabantWonen schriftelijk bevestigd en die bevestiging is daarna weer ingetrokken. Het zou zogenaamd gaan om een drukfout die maar liefst 11 jaar in de brochures van BrabantWonen heeft gestaan.

Er is door BrabantWonen geen jaarlijkse financiële verantwoording afgelegd van de inkomsten en uitgaven aan service en van het glasfonds, terwijl dat wettelijk verplicht is. Jaarlijks zijn de kosten voor huurders voor deze service en glasfonds wel verhoogd.

Ten onrechte wordt er bij een aantal huurders kosten in rekening gebracht voor groenonderhoud en parkeren. Dat is alleen toegestaan voor groen en parkeerruimte die is afgesloten van het openbare gebied. BrabantWonen is daarvoor door de rechter op de vingers getikt.

Voor de SP is de maat vol en zoekt zij het middel van een openbare aanklacht.

U bent hier