h

Nieuw Elan in Osse Cultuur

25 januari 2014

Nieuw Elan in Osse Cultuur

Jules IdingVorig jaar ontstond er grote commotie in Oss toen het college van B en W besloot om 500.000 euro te bezuinigen op Museum Jan Cunen&Stadsarchief en de museumvilla te verkopen. Het personeel was de wacht al aangezegd en de schilderijen konden naar het depot. Al snel werd dat voornemen tot sluiting als gevolg van protesten ingetrokken. Er zou eerst een visie op kunst en cultuur worden gemaakt voordat tot de bezuinigingsactie zou worden overgegaan. Eerst besluiten en dan nadenken dus, het zij zo.

Inmiddels ligt de visie er en er staat een aantal behartigenswaardige zaken in. De beloofde argumentatie waarom er zo rigoureus bezuinigd moet worden specifiek op museum en stadsarchief ontbreekt. Waarom? Daarom, dus. Moet er dan niets veranderen in de wereld van kunst en cultuur?

Jazeker wel. Kunst en cultuur kosten de gemeenschap veel geld en er maken veel te weinig mensen gebruik van. Er wordt te veel gevaren op routine en er worden te weinig nieuwe wegen verkend. Het is goed dat de Osse kunst en cultuur in de programmering zich specifieker gaat onderscheiden op basis van onze prehistorische geschiedenis, de historische ontwikkeling van het Maasland en de industriële geschiedenis. Dat sluit aan op de identiteit van Oss. Ook is het goed dat kunst en cultuur worden ingezet om de toekomst van Oss te verkennen, nu de industriële periode ten einde loopt en de gemeente inmiddels een groot landelijk gebied heeft met veel dorpskernen. Prima aanknopingspunten voor een programmering die beter aansluit bij de beleving van onze inwoners en hopelijk tot hogere bezoekers- en deelnemersaantallen zal leiden. Ook vernieuwing in de programmering door verschillende kunst en cultuurvormen met elkaar te verbinden kan het aanbod aantrekkelijker maken. Daar zijn in den lande en ook in Oss steeds meer goede voorbeelden van die veel publiek trekken. Die koers vraagt om samenwerking van de Osse kunst en cultuurinstellingen.

We kennen al jaren hun samenwerking richting onderwijs (OKVO), maar doorgaans functioneren de instellingen erg op hun eigen eiland. Ze zijn vooral bezig om te overleven in deze periode van bezuinigen en zijn ook niet erg collegiaal als enkele van hen door rigoureuze bezuinigingen in de vernieling dreigen te gaan. Ook verdergaande samenwerking met de vele amateurverenigingen en met particuliere initiatiefnemers en bedrijfsleven biedt goede mogelijkheden om aanbod en publieksbereik te vergroten. Op dat gebied gebeurt er in Oss al het nodige, maar er kan veel meer. Daar is wel nieuw elan voor nodig en de handen meer uit de mouwen.

Er zijn voldoende mensen in onze gemeente die kunst en cultuur een warm hart toedragen en nieuwe wegen willen bewandelen. Bindt aan ieder van de cultuurinstellingen enkele enthousiaste kundige inwoners met de opdracht om samen met de instelling binnen een half jaar de bakens te verzetten. Zoek de oplossing niet in bureaucratie maar in creativiteit en dadendrang. Laat de kunst en cultuurinstellingen handelen vanuit hun eigen niche en probeer er vooral geen eenheidsworst van te maken. Zij hebben ook hun eigen achterland in onze gemeente en in den lande. Waar een aantal diensten gezamenlijk efficiënter uitgevoerd kunnen worden moet dat niet nagelaten worden, maar daar is de grote winst niet te halen. Waar elan is daar worden resultaten geboekt en waar resultaten zijn, is ook bereidheid voor financiële steun onder inwoners en bedrijven. Maar ook daar zijn grenzen aan.

De gemeente zal altijd de grootste sponsor blijven. Van een gemeentebestuur mag ook sportiviteit verwacht worden; terugkomen op een dwaling. Een bezuiniging van 55% op museum&archief is de nekslag voor ieder elan. Om dat te begrijpen hoef je niet verder geleerd te hebben. Ik geloof er niets van dat de oud-museumdirecteuren met hun alternatief het gemeentebestuur te hulp zullen schieten om zo’n rigoureuze bezuiniging goed te praten.

U bent hier