h

Meer geld voor Museum Jan Cunen?

31 januari 2014

Meer geld voor Museum Jan Cunen?

In de commissievergadering van 30 januari werd er wederom gesproken over hoe het verder moet met de cultuur in Oss. De SP heeft als standpunt dat er te rigoureus bezuinigd wordt op Museum en Stadsarchief. Nu het museum naast haar educatieve taak ook nog tentoonstellingen mag houden (iets waar de wethouder op terug is gekomen) en het gebouw niet wordt verkocht (ook onder druk van actie) is wel duidelijk dat dit niet voor hetzelfde geld kan.

Op een vraag van SP-raadslid Mari-Anne Marijnissen of dus nu ook het bezuinigingsbedrag wordt bijgesteld antwoordde wethouder van Loon:
"De inbreng van de oud museumdirecteuren heeft me wel duidelijk gemaakt dat we waarschijnlijk niet het hele bezuinigingsbedrag kunnen halen.Ik kom hierop terug in de voorjaarsnota". Toen Marijnissen vroeg of de VVD nu teleurgesteld was in de wethouder klonk er een beamend Ja. Volgens de SP staat de VVD nu even buiten spel. VVD raadslid Wagemakers vond dat de cultuur helemaal in het teken moest staan van economie en werk. De rest was maar vermaak en vertier. Daar moet geen subsidiegeld naar toe.Wat bij Marijnissen de vraag ontlokte: "heeft u het dan bijvoorbeeld over Carnaval?" De PvdA begon ook aardig te schuiven want ze zijn blij te horen dat er nog financiële mogelijkheden zijn. Zoals altijd hielden VDG en CDA zich aardig op de vlakte. D-TV kopte al: "Wrijving in de coalitie?"
Duidelijk is dat de door de SP aangezwengelde acties tegen de cultuurbezuinigingen en tegen sluiting van het museum zijn vruchten beginnen af te werpen.
Wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier