h

Ontsluitingsweg bij de Heus Ravenstein

28 december 2013

Ontsluitingsweg bij de Heus Ravenstein

AGDe Stichting Belangengroep Ravenstein (SBSR) heeft in april het idee geopperd om een "laagwater"-ontsluitingsweg door de uiterwaard bij Ravenstein aan te leggen t.b.v. veevoerfabriek De Heus. Zo kan worden bereikt dat de vrachtwagens niet meer over de Maasdijk hoeven. Die geven al jaren veel overlast voor de aanwonenden in de vorm van geluid, trillingen en uitlaatgassen. Ze leveren ook gevaarlijke situaties op voor fietsers en wandelaars op de dijk. De laagwater-ontsluitingsweg is een groot gedeelte van het jaar te gebruiken. Alleen bij hoogwater zouden de vrachtauto’s weer over de dijk moeten.

De gemeente heeft nooit op dit idee gereageerd. Volgens de SP is het de moeite waard. Daarom vraagt de SP de gemeente om contact op te nemen met de SBSR en met De Heus en om de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten. Ook vraagt de SP hoe het staat met Waterfront Ravenstein. Hieronder ter informatie de vragen van de SP.

Voordeel van de laagwater-ontsluitingsweg is dat de Maasdijk aantrekkelijker wordt voor toeristen en dat een begin kan worden gemaakt met realisatie van "Waterfront Ravenstein", een plan waarbij het stadje zijn historische plek aan de Maas weer terugkrijgt en de historische allure van het stadje wordt hersteld.

Vragen over uitbreiding De Heus.

Geacht college van B&W,

In aanvulling op mijn vragen van 23 november stel ik u de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het idee van Stichting Belangengroep Ravenstein (SBSR) om een tijdelijke "laagwater"-ontsluitingsweg t.b.v. De Heus aan te leggen, zoals o.a. eerder verwoord in de zienswijze van de SBSR op het voorontwerp-bestemmingsplan De Heus?
2. Is dit idee in uw ogen een mogelijke oplossing voor de verkeersoverlast en de veiligheidsrisico’s op de Maasdijk?
3. Heeft u naar aanleiding van dit idee contact opgenomen met de SBSR en/of De Heus?
4. Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen en de gemeenteraad daarover te informeren?
5. Welke activiteiten heeft u ondernomen in het kader van de visie Waterfront Ravenstein?

Met vriendelijke groet,

Adrie Geerts

U bent hier