h

Programmabegroting: meevaller niet oppotten maar inzetten

11 oktober 2013

Programmabegroting: meevaller niet oppotten maar inzetten

Paul PetersDeze week kwam het college van B&W met de nieuwe begroting naar buiten. Hier een eerste reactie van SP fractievoorzitter Paul Peters.
Er blijkt een enorme financiële meevaller van 7,3 miljoen euro te zijn voor Oss. Helaas is deze meevaller niet structureel maar het is natuurlijk wel goed nieuws. Het college heeft ondanks deze meevaller ervoor gekozen om vrijwel alle bezuinigingsvoorstellen uit de voorjaarsnota ongewijzigd en zonder verzachtende maatregelen door te zetten. Onbegrijpelijk volgens de SP.

Wethouder van loon meldt vandaag in het Brabants Dagblad dat het college Oss goed door de crisis heeft geleid. De voorzieningen in de gemeente worden in stand gehouden, volgens de wethouder. Gezien alle bezuinigingsvoorstellen die er liggen spreekt hieruit een onvoorstelbare arrogantie. Zo is in eerdere jaren voor miljoenen bezuinigd op het sociale beleid door dit college. Ook nu dreigen voorzieningen onherstelbaar te worden beschadigd of dreigen helemaal te verdwijnen. Van wat weggaat komt het meeste nooit meer terug. Als je Oss echt door de crisis wil loodsen zet je ook in op het behoud van culturele voorzieningen, sportaccommodaties die betaalbaar blijven en groen in de wijken. Ook een echt ambitieus banenplan zou op steun van de SP kunnen rekenen.

Bij iedere circulaire van het Rijk over de bijdragen aan de gemeenten is het weer spannend wat de financiële effecten voor de gemeenten zullen zijn. Bij de laatste meicirculaire bleek een enorme meevaller. Structureel een fors bedrag. Ook nu komt er weer een groot bedrag als meevaller tevoorschijn. Het is te billijken dat een deel wordt gebruikt om toekomstige tegenvallers op te vangen en om noodzakelijke investeringen te doen. Maar gezien de onomkeerbare effecten van een aantal maatregelen, zoals voorgesteld door het college is het niet te verantwoorden om een deel van de structurele meevaller niet in te zetten om belangrijke voorzieningen over de crisis heen te tillen.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de SP de reikende hand geboden om samen met het college en de andere partijen in de raad om plannen te ontwikkelen die Oss echt door de crisis kunnen helpen. Onze handreiking is geweigerd. Doordat de meevaller tot de laatste euro in allerlei reservepotjes verdwijnt kan de SP niet anders concluderen dan dat het college opnieuw alles heeft dichtgetimmerd.

U bent hier