h

Vragen over massa-ontslagen thuiszorg

24 augustus 2013

Vragen over massa-ontslagen thuiszorg

MTJ
Geacht college,
Afgelopen week heb ik schriftelijk vragen gesteld over de massa ontslagen in de thuiszorg.
Deze week heb ik contact gehad met medewerkers van zorgorganisatie Pantein. Pantein heeft via de ondernemingsraad aan de medewerkers laten weten dat zij &#180gedwongen door Haags beleid&#180 het reorganisatieplan moeten verbeteren. In dit sociaal plan wordt aangekondigd dat er ontslagen gaan vallen.

Pantein biedt ook al trajecten aan:
- Werk naar werk
- Outplacementprocedure
- Premie bij vertrek op eigen initiatief

Ik verzoek U mijn vragen van 15-08-2013 met spoed te beantwoorden. Tevens stel ik naar aanleiding hiervan de volgende vragen.

- Bent U op de hoogte van deze plannen van Pantein?
- Bent U in contact met Pantein hierover?
- Realiseert U zich dat in het Zorgakkoord is geregeld dat de bezuinigingen uitgesteld en verzacht worden? Tot deze bezuinigingen is nog niet besloten: Het moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer. Mochten de plannen doorgaan, dan is dit pas in 2015 aan de orde.
- Gaat U in contact treden met Pantein om de zorgorganisatie duidelijk te maken dat dit voorsorteren ongewenst is.

Met vriendelijk Groet namens de SP fractie,

Marie Therese Janssen

U bent hier