h

Schriftelijke vragen van de SP over de ontslagen in de thuiszorg

14 augustus 2013

Schriftelijke vragen van de SP over de ontslagen in de thuiszorg

MTJ
Geacht college,

Naar aanleiding van de preventieve massaontslagen op dit moment in de thuiszorg maakt de SP zich zorgen over deze ontwikkelingen.

Vanuit de samenleving krijgen wij verontruste vragen over de Zorg in Oss, wat gaat er gebeuren. Moeten de inwoners van Oss zich zorgen gaan maken over deze ontwikkelingen? Gaan er in Oss massaal ontslagen vallen in de thuiszorg? Moeten medewerkers in de thuiszorg zich zorgen maken over een ontslaggolf?
Moeten cli&#235nten die thuiszorg ontvangen zich zorgen maken?

Ik stel u daarom de volgende vragen en hoop daar z.s.m. een antwoord op te krijgen.

1. Bent u op de hoogte van het preventieve massaontslag bij Sensire in de Achterhoek en wat is uw mening hierover?
2. Bent u het met mij eens dat thuiszorginstellingen niet vooruit moeten lopen op de aangekondigde bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging in 2015? Zo neen, waarom niet?
3. Verwacht u de aankondiging van massaontslag door thuiszorgorganisaties die de huishoudelijke verzorging uitvoeren in onze gemeenten?
4. Bent u bereid de zorginstellingen te laten weten dat het college preventieve ruimingen van personeel niet zal accepteren?
5. Erkent u dat de gemeente als opdrachtgever van de thuiszorgorganisaties in de positie is om massaontslag te weigeren?
6. Roept u onze gemeente uit tot ontslaggolfvrije gemeente voor de thuiszorg? Zo neen, waarom niet?
7. Hoe kunt u garanderen dat inwoners, die afhankelijk zijn van thuiszorg, hun vaste thuiszorgmedewerker houden en niet zonder zorg komen te zitten nu en in de toekomst?
8. Op welke manieren gaat u bij de regering protesteren tegen de asociale en kortzichtige bezuinigingen op de huishoudelijke verzorging?

Met vriendelijk groet
Namens de SP
Marie Therese Janssen

U bent hier