h

College komt tegemoet aan eis SP rond kwijtscheldingsbeleid bijstand

8 augustus 2013

College komt tegemoet aan eis SP rond kwijtscheldingsbeleid bijstand

MEHet Osse college heeft de kwijtscheldingstermijn voor leenbijstand begin dit jaar verlengd van 3 jaar naar 5 jaar. In de praktijk betekent dit dat mensen die deze lening krijgen voor de aanschaf van bijvoorbeeld meubels en witgoed, omdat ze niet in staat waren om hiervoor te sparen, 2 jaar langer moeten aflossen. Daarbij heeft het college echter verzuimd om een overgangsregeling vast te stellen voor bijstandsgerechtigden die al onder het oude beleid leenbijstand hebben gekregen. SP-raadslid Mahmut Erciyas heeft eerder via schriftelijke vragen gepleit voor een dergelijke regeling en heeft hierop positief antwoord gekregen van het college.

Erciyas noemde het ´onbegrijpelijk en niet getuigen van behoorlijk bestuur´ dat het college geen overgangsregeling heeft vastgesteld voor mensen die onder de oude regels leenbijstand hebben ontvangen. ´Het kwam erop neer dat de spelregels werden veranderd tijdens het spel. Bijstandsgerechtigden moesten plots 2 jaar langer aflossen, terwijl zij erop konden vertrouwen dat de restschuld zou worden kwijtgescholden na 3 jaar te hebben voldaan aan de betalingsverplichtingen´, aldus Erciyas.
Het college heeft zich de kritiek van de SP aangetrokken en heeft geantwoord het achteraf toch redelijk te vinden om voor oude gevallen de oude kwijtscheldingstermijn te hanteren. SP-woordvoerder Erciyas: ´Wij zijn tevreden met het antwoord, maar tegelijkertijd vinden we het collegebesluit niet meer dan normaal.´

U bent hier