h

SP wil medisch erfgoed voor Oss behouden

30 januari 2013

SP wil medisch erfgoed voor Oss behouden

ZH
Door de verhuizing van ons ziekenhuis naar Uden verliest Oss niet alleen haar ziekenhuis, wat al erg genoeg is, maar Oss dreigt ook haar medisch erfgoed te verliezen.

In het ziekenhuis is een klein museum met medisch erfgoed zoals bv de eerste Osse couveuse, een oud ziekenhuisbed en nog veel meer. Ook zijn er historische spullen van de zusters van liefde die vanaf 1860 in Oss actief actief waren in de zorg.
Een groep oud medewerkers van het ziekenhuis zette zich in voor behoud van deze bijzondere collectie voor Oss. Het bestuur van ziekenhuis Bernhoven lijkt niet veel te hebben met de Osse medische geschiedenis en geeft geen duidelijkheid over de toekomst van de collectie. De SP wil voorkomen dat de collectie uit elkaar valt en daardoor voor Oss verloren gaat. De SP dient daarvoor samen met Beter Oss, en hopelijk nog meer partijen, een motie in. De motie vraagt het college van B&W om zich actief in te zetten om het medisch erfgoed voor Oss te behouden.

U bent hier