h

SP biedt gemeenteraad sociaal altenatief

10 november 2011

SP biedt gemeenteraad sociaal altenatief

kaartjes met handtekeningen worden opgehangen voor het gemeentehuisDe handtekeningenkaartjes worden bevestigd aan het gemeentehuis

Bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Oss heeft Paul Peters, fractievoorzitter van de SP, het sociaal alternatief gepresenteerd.

Hier vind u de bijdrage van Paul Peters.

Paul Peters"Voorzitter, ik wil beginnen u wijsheid en succes te wensen met het leiden van deze vergadering. Het is uw eerste echte raadsvergadering en niet zomaar eentje verwacht ik.

Voorzitter ik heb al heel wat begrotingsbehandelingen meegemaakt maar deze wordt zonder twijfel een bijzondere. In voorgaande jaren was er natuurlijk ook nooit genoeg geld om alle wensen werkelijkheid te kunnen laten worden maar dit jaar moet er voor het eerst fors bezuinigd worden. Alle partijen in deze raad worden nu gedwongen om keuzes te maken en daarmee laten zij zien welke kant zij op willen met Oss.
Wij staan op een belangrijk kruispunt. Houden wij Oss menselijk en sociaal of wordt het kil en asociaal".

"Over de koers die het huidige college wil gaan varen hebben wij de afgelopen maanden al vaak gesproken: bij de debatten over het coalitieprogramma, de algemene beschouwingen, de voorjaarsnota en een gezamenlijke commissie vergadering. Daarnaast zijn er honderden vragen gesteld. Tijdens al die debatten heeft de SP duidelijk aangegeven dat het beleid van dit college niet het onze is. Het is koud en asociaal en dat blijkt ook uit de begroting die wij vandaag bespreken. De SP heeft haar verantwoordelijkheid genomen en in haar Sociaal Alternatief laten zien dat het niet alleen anders moet maar ook anders kan: menselijk en sociaal.
Mijn vraag aan de coalitiepartijen VVD, VDG, PvdA en CDA bij het begin van dit debat is kort: Bent U nog van plan om vandaag iets te veranderen of is alles dichtgetimmerd? Als dat laatste zo is kunnen wij ons veel tijd besparen. Breng jullie begroting maar in stemming en dan zijn wij om 17.00 uur klaar. Voorzitter, ik meen dit serieus Is de coalitie van plan om deze begroting flink aan te passen en wil zij serieus kijken naar het Sociaal Alternatief van de SP ja of nee! Ik zou graag een reactie zien van de fractievoorzitters van VVD, VDG, CDA en PvdA.
Voorzitter, ik ga vandaag niet alle kritiek herhalen die de SP heeft op deze begroting waarin de liberalen de toon zetten. Ik doe wel een dringend beroep op het sociale hart van PvdA en CDA om vandaag wezenlijke dingen in de begroting aan te passen.
Het college heeft met steun van honderden ambtenaren deze begroting gemaakt. De SP heeft met hard werken en de steun van EEN ambtenaar laten zien dat het anders kan. Ik wil daarom ons Sociaal Alternatief onderdeel van het debat van vandaag uit laten maken en ik hoor ook graag een reactie van zowel het college als de fractievoorzitters van de coalitiepartijen op onze alternatieve begroting.
De SP laat zien dat de bezuinigingsplannen van het college niet onontkoombaar zijn. De forse bezuinigingen op zorg, cultuur, minimabeleid en het verenigingsleven zijn te voorkomen door anders te bezuinigen, de inkomsten te verhogen en niet onnodig op te potten. En dat alles met een sluitende begroting. Ik kom hier nog op terug voorzitter.
De SP beperkt zich vanavond en gaat slechts 10 amendementen indienen om de begroting menselijker en socialer te maken. De kosten van deze wijzigingen zijn allemaal te betalen uit onze alternatieve begroting. Het wordt dus een kwestie van kiezen en kleur bekennen.

De afgelopen weken hebben veel organisaties, instellingen en verenigingen stevig aan de bel getrokken en de trom geroerd over uw plannen. Terecht! Er is echter een grote groep inwoners van onze gemeente voor wie het niet zo makkelijk is om persberichten te maken, avonden te organiseren of acties te organiseren. Dat zijn de mensen in onze gemeente die het toevallig wat minder getroffen hebben, gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en mensen met een minimum inkomen. Met de kaartenactie Zorg in Oss in Gevaar heeft de SP de afgelopen weken deze mensen ook een stem willen geven. Dinsdagavond hebben wij de stem van vooral die groep inwoners aan het gemeentehuis gehangen. Ik hoop dat u de moeite heeft genomen om een aantal van die kaartjes te lezen. Ik heb er lukraak 3 uit de stapel gehaald en die ga ik voorlezen.

Voorzitter, het eerste amendement gaat over het behoud van kerstpakken voor de ca. 3500 huishoudens die nergens anders een kerstpakket krijgen. (lees hier het amendement over de kerstpakketten).

Het tweede amendement gaat vooral over vervoersvoorzieningen die u wilt afschaffen in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (lees hier het amendement over de vervoersvoorzieningen).

Met het derde amendement wil de SP bewerkstelligen dat er geen eigen bijdrage komt in de WMO (lees hier het amendement over de eigen bijdrage in de WMO).

De SP was verbijsterd toen zij hoorde wat u van plan bent met ouderenwerk door het RIGOM. Een organisatie die, mede door haar 1500 vrijwilligers, al erg goedkoop werkt wilt u een bezuiniging opleggen die oploopt tot 25% van het budget. Compleet onverantwoord en vandaar ons 4e amendement (lees hier het amendement over het RIGOM).

De culturele sector ligt door het rijksbeleid zwaar onder vuur. U doet daar nog eens een forse schep bovenop met bezuinigingen tot 10%. De gevolgen voor de Osse cultuur zijn ingrijpend. Ontslagen en verschraald aanbod, hogere contributies omdat u ook de amateurverenigingen wilt korten, enzovoort. De Groene Engel moet zelfs de zondagmiddagactiviteiten compleet schrappen. U onderschat met uw beleid duidelijk het belang van kunst en cultuur. Amendement 5 voorzitter is bedoeld om zowel de professionele instellingen als de amateurgezelschappen lucht te geven (lees hier het amendement over de culturele instellingen).

Dat dit college weinig met kunst en cultuur heeft blijkt ook uit het feit dat zij de regeling Kunstopdracht en Kunst in de openbare ruimte compleet worden wegbezuinigd terwijl het over heel kleine bedragen gaat. Daarom amendement nummer 6 en 7 (lees hier het amendement over de regeling Kunstopdracht; lees hier het amendement over de Kunst in de openbare ruimte).

Voorzitter, terecht lopen de sportverenigingen te hoop tegen uw plan om de huur voor sportaccommodaties niet te verhogen met 10 % maar maarliefst met 20 tot zelfs 40%. Een maatregel die zij zonder overleg middels een briefje moesten vernemen, over communicatie gesproken. Volgens mij zitten er partijen in de coalitie die altijd geroepen hebben dat sport zo belangrijk is. Ik zou zeggen, beken kleur en steun het volgende amendement (lees hier het amendement over de huurtarieven voor sportaccommodaties).

En dan het schoolzwemmen voorzitter. Het college wil daar niet, zoals bij andere dingen, 10 % op bezuinigen maar gewoon helemaal afschaffen. Hoe verzin je het. Met een amendement wil de SP voor elkaar krijgen dat in iedere geval voor alle kinderen in groep 5 die nog geen diploma hebben het schoolzwemmen gewoon doorgaat. (lees hier het amendement over het schoolzwemmen).

Ons laatste amendement heeft ook met kinderen te maken. Spelen is een recht van kinderen. U wilt 25% bezuinigen en daarmee komt er minder speelruimte en is er minder onderhoud. Zelfs een kind snapt dat dat geen goed plan is. (lees hier het amendement over de speelruimte ).

Voorzitter, dit zijn onze wijzigingsvoorstellen. En die zijn ook nog eens allemaal te betalen ook zoals u in ons Sociaal Alternatief hebt kunnen lezen. Alle voorstellen die daar in staan zijn realiseerbaar alleen moet er wel voor gekozen worden natuurlijk.
Je kunt ervoor kiezen, zoals de SP doet, om de vergoedingen voor raadsleden en de salarissen van wethouders met 20% te korten in plaats van nul. Je geeft dan wel het goede voorbeeld en het levert ieder jaar opnieuw ruim 200.000 euro op.
Het college wil de OZB met 4% verhogen en de SP doet daar tijdelijk 2 % bovenop. Ik wil die 2% niet bagatelliseren maar we hebben het over een bedrag voor een gemiddelde koopwoning van 240.000 euro van 1,55 euro per maand. Een kop koffie is duurder. De sterkste schouders dragen bij deze solidariteitsbelasting de zwaarste lasten. Oss blijft nog steeds 10 euro onder het landelijke gemiddelde met de lasten maar wij kunnen wel Oss een sociale stad, waar wij met zijn allen trots op zouden moeten zijn, laten blijven, onze cultuur in stand houden en de sportverenigingen laten doen waar zij goed in zijn, sporten.
Potverteren doet de SP ook niet voorzitter want in onze plannen groeit de algemene reserve tussen 2012 en 2015 met ruim 700.000 euro zodat de reserve op en verantwoord peil blijft.

Voorzitter, tot slot wil ik een klemmend beroep doen op alle fracties in deze raad om vandaag de begroting menselijker en socialer te maken. Onze voorstellen kunnen daarbij helpen. Maak er geen politiek spelletje van wil ik maar zeggen. Het gaat tenslotte om onze inwoners, onze instellingen, bedrijven en verenigingen".

U bent hier