h

Bezuinig verstandig, bezuinig dus niet op de zorg!

2 november 2011

Bezuinig verstandig, bezuinig dus niet op de zorg!

Dat was de eindconclusie van de discussie op de avond over de zorg. De SP organiseerde op maandag 31 oktober 2011 een openbare avond over de lokale en landelijke bezuinigingen op de zorg voor en ondersteuning van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Vertegenwoordigers van onder meer Pantein (Ineke Rovers, manager gespecialiseerde thuiszorg), het RIGOM (Eric Dirkx), en de Tweede Kamerfractie van de SP (Henk van Gerven) spraken over de gevolgen van de komende bezuinigingen.

Uit de verhalen van de professionals en de mensen uit de zaal kwam naar voren dat de zorg nu veel goed werk verricht aan de basis. Neem als voorbeeld de RIGOM. Ouderen krijgen de gelegenheid te bewegen (zwemmen, dansen, gymmen), ze kunnen zich bijscholen in de wereld van de computers, ze krijgen gelegenheid contacten op te doen. Door al deze activiteiten ontstaan netwerken waarin mensen elkaar steunen. Dit alles wordt begeleid door maar liefst 1500 vrijwilligers. Uit de zaal: “In plaats dat ze 300. 000 euro moeten bezuinigen, zouden ze er 300.000 euro bij moeten krijgen!” Stel dat de bezuinigingen doorgaan en dat het RIGOM veel activiteiten moet laten vallen en meer eigen bijdragen moet vragen, dan zal er veel van nu opgebouwd is, verloren gaan. Mensen moeten dan een beroep gaan doen op, veel duurdere zorg.
Mevrouw Rovers van stichting Pantein schetst, wanneer cliënten minder vaak of geen hulp meer krijgen, dat er in diverse gezinnen in Oss sprake zal zijn van verwaarlozing en ondervoeding. Mensen met psychische problemen zullen in de kou komen te staan met alle gevolgen van dien voor henzelf, voor de omgeving en voor de stad Oss.

Aan Paul Peters, fractievoorzitter van de SP, werd de vraag voorgelegd: Wat nu?
Hij legde uit dat de SP een andere begroting heeft opgesteld. Ook de SP snapt dat er bezuinigd moet worden. Daarin worden de zorg en de cultuur ruimhartig gespaard. In een krant, die huis-aan-huis verspreid wordt, staat te lezen hoe de SP een menswaardige, sociale begroting zou opstelllen.
Donderdag 10 november vindt de raad plaats waarin gestemd gaat worden over de bezuinigingen. Het belooft een roerige bijeenkomst te worden....

U bent hier