h

31 oktober: openbare avond 'ZORGEN OM DE ZORG'

25 oktober 2011

31 oktober: openbare avond 'ZORGEN OM DE ZORG'

De SP organiseert op maandag 31 oktober 2011 een openbare avond over de lokale en landelijke bezuinigingen op de zorg voor en ondersteuning van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Vertegenwoordigers van onder meer het RIGOM (Eric Dirkx), ouderen- en cliëntenorganisaties en de Tweede Kamerfractie van de SP (Henk van Gerven) zullen spreken over de gevolgen van deze bezuinigingen op cliënten, zorgprofessionals en instellingen. Ook zijn wij uiteraard benieuwd naar de mening van cliënten en zorgmedewerkers zelf.

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten worden door de bezuinigingen van het kabinet-Rutte extra hard getroffen. Zij gaan door maatregelen als een duurdere zorgverzekering, lagere zorgtoeslag, een hoger eigen risico en verlies van het PGB bovengemiddeld koopkrachtverlies lijden.

Het Osse college doet hier nog een forse schep bovenop en stapelt daarmee de bezuinigingen op de zwakste schouders. De coalitie van VVD, VDG, CDA en PvdA wil € 1,3 miljoen bezuinigen op de zorg voor en ondersteuning van gehandicapten, ouderen en zieken (WMO) en nog eens € 3 ton op het ouderenwerk. Daarmee verliezen 1.700 Ossenaren een vergoeding van € 279 op jaarbasis die hen in staat stelt om buiten de regio te reizen of een begeleider mee te nemen. Honderden mensen die niet of moeilijk met de Taxihopper kunnen reizen verliezen hun individuele vervoersvoorziening. Er wordt een eigen bijdrage ingevoerd voor woon- en vervoersvoorzieningen. De eigen bijdrage voor de maaltijdservice, ondersteuningdiensten en beweegactiviteiten voor ouderen wordt verhoogd. Allemaal maatregelen die de afhankelijkheid en de kans op isolement bij deze mensen doen groeien.

De SP organiseert op maandag 31 oktober 2011 een openbare avond over de lokale en landelijke bezuinigingen op de zorg voor en ondersteuning van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Vertegenwoordigers van onder meer het RIGOM (Eric Dirkx), ouderen- en cliëntenorganisaties en de Tweede Kamerfractie van de SP (Henk van Gerven) zullen spreken over de gevolgen van deze bezuinigingen op cliënten, zorgprofessionals en instellingen. Ook zijn wij uiteraard benieuwd naar de mening van cliënten en zorgmedewerkers zelf.

U bent van harte welkom op deze openbare avond die start om 20.00 uur aan de Linkensweg 40A in Oss.

Het bestuur van de SP afdeling Oss

U bent hier