h

Dorpenweg kan veiliger

14 september 2011

Dorpenweg kan veiliger

gescheiden rijbanen op de Osseweg
Verkeersveiligheid is voor de SP een belangrijk thema. Ieder verkeersslachtoffer is er een te veel. Het komt altijd onverwacht en leidt tot veel verdriet bij de nabestaanden. Gelukkig is er veel verbeterd de afgelopen jaren. Vrijliggende fietspaden, rotondes in plaats van kruisingen, 30 km zones, 60 km zones enz. Ook simpele maatregelen kunnen een oplossing zijn. Zoals gescheiden rijbanen op trajecten waar inhalen gevaarlijk is. Zoals het gedeelte van de Dorpenweg dat onder de spoortunnel bij Ravenstein doorloopt.

Om deze reden heeft de SP aan de gemeente gevraagd om daar eens goed naar te kijken. Enkele jaren geleden heeft de gemeente bij de Osseweg in Berghem de rijbanen al gescheiden omdat er hard werd gereden en gevaarlijk werd ingehaald. De SP wil graag weten wat de gevolgen zijn geweest voor de verkeersveiligheid en het verkeersgedrag. En natuurlijk of dit ook een oplossing is voor de Dorpenweg bij Ravenstein.

U bent hier