h

SP enquete over bezuinigen op cultuur.

8 juli 2011

SP enquete over bezuinigen op cultuur.

mDe SP heeft bij vele culturele instellingen, verenigingen, muziekgezelschappen, koren en dansgroepen een enquete gehouden over de gevolgen van de bezuinigingen die dit college gaat uitvoeren. De geldpotten voor de economie worden volgestopt maar het sociale en culturele gezicht van Oss gaat verdwijnen. De SP heeft tegen de bezuiniging op cultuur, ouderen,zieken en gehandicapten gestemd.

Op de vraag : Wat betekent de bezuiniging voor uw instelling of vereniging kwamen de volgende reacties:

Verhoging van lesgeld en contributie (o.a.bij Muzelinck, Bibliotheek, stadsharmonie KVA, Jeugdkoor Joy, dansgroep Turopolsky en vele anderen.
Verhoging van entreekaartjes (Lievekamp, Groene Engel, Museum niet meer gratis).
De bibliobus gaat waarschijnlijk verdwijnen.
Minder personeel, ontslag dus: Lievekamp, Museum, Stadsarchief en andere.
Minder onbetaalde optredens zoals Fantastival want dit kost geld.
Onze inzet bij culturele evenementen herzien en bezien of we die moeten gaan doorrekenen: Fantastival, Winterland, enz..
Hogere drempel voor instroom van (jonge) nieuwe leden (muziekgezelschappen, fanfare, enz).
Halen we ons 25 jarig bestaan nog wel? (Stichting Ravenstein bij kaarslicht).
Minder onderhoud aan instrumenten en problemen bij vervanging (harmonie en fanfare).
De toneel/muziekverenigingen verlaten Oss en gaan naar Heesch voor hun voorstellingen.
De gratis concerten in zorgcentra zijn verleden tijd.
Muziek maken wordt - vooral voor jongere kinderen - meer en meer duur en dus een luxe.
Ook zullen er veel minder activiteiten zijn, zo laten de Groene Engel, de Lievekamp en het Museum activiteiten vallen.

Conclusie:

Cultuur wordt duur voor hen die het zelf uitoefenen en voor diegene die ernaar gaan kijken.
Cultuur is dus niet meer voor elke Ossenaar weggelegd.
Het culturele leven verdwijnt uit Oss als verenigingen de gratis optredens op Fantastival en de zaalhuur van Lievekamp en Groene Engel niet meer kunnen betalen.
Ondanks dat het college zegt de jeugd te sparen zal de biblio-bus verdwijnen, wordt de jeugdcontributie verhoogd en kunnen kinderen moeilijker een instrument gaan bespelen.
Dit college maakt de verkeerde keuzes en zet de bijl in het zo fantastisch opgebouwde culturele leven in Oss.
De SP gaat zich fel verzetten tegen deze bezuinigingen.
Zij roept dan ook alle culturele instellingen en verenigingen op zich met hand en tand te verzetten tegen deze bezuinigen.

Bij voldoende animo zal de SP een grote manifestatie organiseren.

U kunt zich opgeven bij:
Mari-Anne Marijnissen, Raadslid SP

http://mmarijnissen@sp.nl/

U bent hier