h

College schaft schoolzwemmen af.

12 juli 2011

College schaft schoolzwemmen af.

golfbadDe SP is altijd groot voorstander geweest van het schoolzwemmen. Geen leerling van de basisschool zonder zwemdiploma is ons devies. Het college wil dit nu afschaffen. Directeur van het Golfbad zegt op onze vragen een groot voorstander te zijn van het voortzetten van het schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen.
Niet omdat door deze voorgenomen bezuiniging voor het golfbad een belangrijke basis in de bedrijfsvoering en uiteraard ook de inkomsten ervan wegvallen, maar met name omdat de algemene zwemvaardigheid van kinderen af zal nemen. Het afschaffen van de financiële bijdrage voor het schoolzwemmen en de daarmee gepaard gaande algemene teruggang in zwemvaardigheid onder kinderen, baart ons grote zorgen, aldus de algemeen directeur.

Het is niet voor niets dat de Nederlandse reddingsbrigades al alarm hebben geslagen over de afgenomen zwemvaardigheid onder kinderen als direct gevolg van bezuinigingen op het schoolzwemmen. En er zijn voortaan teveel kinderen te dik. Zwemmen is een uitermate goede manier van lichaamsbeweging. Een natte gymles is goed voor elk kind.

Misverstand door slechte communicatie.

Door contact tussen gemeentelijke bestuurders en medewerkers en scholen lijkt de indruk te zijn ontstaan dat er een keus moet worden gemaakt om per direct of met ingang van het nieuwe schooljaar te stoppen met het aanbieden van schoolzwemmen. Dit is echter een misverstand want sowieso is er nog geld tot eind 2012.
Helaas hebben door deze slechte communicatie al verschillende scholen afgezegd!!
De SP vindt dat het college hier alles aan moet doen om dit recht te zetten.

Aangezien het schoolzwemmen relatief veel tijd kost vanwege het vervoer van de kinderen van school naar het Golfbad en terug, lijkt het daarom meer voor de hand te liggen om te stoppen. Maar het Golfbad is bereid mee te denken met scholen naar oplossingen om de bezwaren van het grote tijdsbeslag van het schoolzwemmen weg te nemen en tegelijkertijd de effectieve zwemlestijd te vergroten. In plaats van, zoals tot op heden gebeurde, eens per week 30 minuten aan het schoolzwemmen deel te nemen, kan ook eens per 2 weken een vol uur worden aangeboden. Of als alternatief, wekelijks een uur gedurende een half schooljaar.
En omdat het college schrijft de jeugd zoveel mogelijk te ontzien van de bezuinigingen zal de SP zich fel verzetten tegen afschaffen van het schoolzwemmen.

U bent hier