h

Motie over MSD

17 februari 2011

Motie over MSD

Op initiatief van de SP komt er donderdagavond een motie in de Raad die waarschijnlijk door alle partijen gesteund gaat worden.
Hier de inhoud van de motie:

Na een half jaar van constructieve samenwerking tussen vakbonden, ondernemingsraad, raad van commissarissen en directie van MSD-Organon, er een resultaat op tafel ligt van een derde partij die een bod heeft gedaan op de overname van het bedrijf binnen de door Merck geformuleerde uitgangspunten,

genoemde partijen hoopvol gestemd waren over de acceptatie van dit bod door de centrale directie van Merck in Amerika, de centrale directie dit bod tegen alle verwachtingen in heeft afgewezen omdat het naar haar mening niet in het belang was van bedrijf, aandeelhouders en alle andere betrokkenen.

constateert dat:
het besluit van de centrale directie met grote verbijstering en teleurstelling is ontvangen door, personeel, vakbonden, ondernemingsraad, raad van commissarissen en inwoners van Oss, allen partijen die zeer betrokken zijn in deze kwestie,

besluit:
alle mogelijke steun te verlenen aan de vakbonden, ondernemingsraad en raad van commissarissen in het kort geding dat zij tegen het besluit van Merck hebben aangespannen,
een beroep te doen op het kabinet om alles in het werk te stellen Merck ertoe te bewegen de onderhandelingen te heropenen,
haar ongenoegen over de gang van zaken aan de directie van Merck kenbaar te maken en deze eveneens te verzoeken de onderhandelingen te heropenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

U bent hier