h

Motie MSD in Provinciale Staten aangenomen

25 februari 2011

Motie MSD in Provinciale Staten aangenomen


Sp raadslid en Provinciale Statenlid Mahmut Ercyas heeft namens alle fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant een motie ingediend over het dreigende drama bij MSD/Organon. De motie is unaniem aangenomen.

Provinciale Staten betuigen daarin hun steun aan de vakbonden, Ondernemingsraad en Raad van Commissarissen in het kort geding dat zij tegen Merck hebben aangespannen. Ook doen zij een beroep op het kabinet en op het college van Gedeputeerde Staten om alles in het werk te stellen Merck ertoe te bewegen de onderhandelingen te heropenen en massa-ontslagen te voorkomen.

U bent hier