h

Nog steeds puinhoop in stalling NS

13 januari 2011

Nog steeds puinhoop in stalling NS


Albert ArendsOmdat de puinhoop in de fietsenstalling bij de NS aan de spoorlaan nog steeds aanhoudt en de SP 4 maanden geleden hierover al aan de bel getrokken heeft, vindt de SP dat hier snel gehandeld moet worden.

Daarom heeft raadslid Albert Arends de volgende vragen voor het nieuwe college.

Geacht college,

16 september 2010 heeft de SP vragen gesteld over de stalling van de NS aan de Spoorlaan. Dit naar aanleiding van een uitzending die DTV maakte over de puinhoop die er was ontstaan en die er op dit moment nog steeds heerst.

In uw antwoord van 26 oktober 2010 geeft u aan dat er overleg is geweest met de NS en dat de problematiek gezamenlijk zal worden aangepakt. Verder geeft u in de brief aan dat de gemeente Oss met een voorstel zou komen om de APV aan te passen die het mogelijk maakt om weesfietsen weg te slepen, zodat er meer stallingsruimte vrijkomt. Intussen zijn er bijna 4 maanden voorbij!

Daarom de volgende vragen:

Na 4 maanden mag ik toch aannemen dat deze wijziging van de APV in de komende commissie BOB aan de orde komt? Zo niet, waarom niet en wanneer wordt dit voorstel dan besproken?

In het antwoord geeft u ook aan dat er omtrent de uitvoering met de NS nadere afspraken worden gemaakt. Wat zijn die afspraken? Het is toch de gemeente die dan handhaaft?

Bent u het met ons eens dat als de wijziging in de APV wordt vastgesteld, er zo snel mogelijk wordt overgegaan tot het wegslepen van de zgn. weesfietsen, zodat de ergernis van de gebruikers tot het verleden behoort.

Namens de fractie van de SP
Albert Arends

zie ook eerder dit en dit bericht

U bent hier