h

Eindelijk Oplossing Fietsenstalling Station Oss

29 oktober 2010

Eindelijk Oplossing Fietsenstalling Station Oss


Aan de puinhoop bij de overdekte fietsstalling bij het station komt binnenkort een einde. Naar aanleiding van vragen, gesteld door SP-er Albert Arends, heeft de gemeente Oss 20 oktober jongstleden overleg gehad met de NS.

Met de NS is afgesproken dat men het probleem gezamenlijk gaat aanpakken. Op grond van artikel 5.1.11 van de APV heeft de gemeente het vóór het station gelegen gedeelte van de Spoorlaan aangewezen als weg waar het verboden is fietsen buiten de stallingen te zetten. De fietsenstalling is echter een bouwwerk, daarom is toepassing van de wegsleepregeling niet mogelijk. In het antwoord zegt de gemeente dat het probleem niet wordt veroorzaakt door fietswrakken maar door “weesfietsen”. Dit zijn fietsen die al langere tijd in de stalling staan en kennelijk niet meer opgehaald worden.

weesfietsen?
weesfietsen?

Om het probleem van de weesfietsen aan te pakken zal de APV van de gemeente Oss aangepast moeten worden. Er zal een voorstel worden gemaakt om een artikel in de APV op te nemen dat het mogelijk maakt om deze weesfietsen weg te slepen zodat er meer stallingscapaciteit vrij komt. Over de uitvoering zal met de NS nadere afspraken worden gemaakt.

Fietswrakken, weesfietsen of hoe je ze ook wilt noemen, het probleem moet zo snel mogelijk opgelost worden. Albert Arends ziet dan ook uit naar het moment dat de gemeente met het voorstel komt zodat er weer voldoende stallingsruimte komt.

U bent hier