h

Armoede- en minimabeleid nu én in de toekomst handhaven

6 januari 2011

Armoede- en minimabeleid nu én in de toekomst handhaven


Armoede- en minimabeleid nu én in de toekomst handhaven. De SP heeft hierover een open brief gestuurd naar informateur Schoots.

Lees hier de inhoud:

Geachte heer Schoots,

Momenteel bent u in gesprek om de basis te leggen voor de formatie van een college voor de nieuwe gemeente Oss. In het verslag van het tweede informatieoverleg van 30 december 2010 lezen wij dat de beoogde coalitiepartners het beleid op het gebied van armoede, minima en schuldhulpverlening niet gaan aanpassen.

De beleidslijn van het 'niet aanpassen' van het staande beleid stelt ons echter niet gerust. Het beroep op het armoede- en minimabeleid zal de komende tijd groter worden. Niet alleen door de economische crisis, maar ook door het afbraakbeleid van het kabinet Rutte-Verhagen. De SP staat niet alleen met deze opvatting. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt in een onlangs aan de Tweede Kamer gestuurde brief inzake de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

"In het regeerakkoord is een versobering van de WWB en de Wajong aangekondigd. Het niveau van de bijstandsuitkering zal in een periode van twintig jaar langzaam dalen en de uitkering voor gedeeltelijk arbeidsgehandicapten gaat van 75 naar 70% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt de toegang tot de WSW beperkt. Het inkomen van grote groepen mensen, die nu al op of rond het bestaansminimum leven, gaat daardoor achteruit. Dat gaan gemeenten merken aan de balie: meer mensen zullen een beroep moeten doen op inkomensondersteuning of zullen aankloppen voor schuldhulpverlening. "

Het zou naar onze mening getuigen van politiek realisme als de beoogde coalitiepartijen zich niet alleen uitspreken over het handhaven van het huidige armoede- en minimabeleid, maar tevens uitspraken doen over het handhaven van het minima- en armoedebeleid in de toekomst.

Voor de SP is solidariteit in goede en in slechte tijden een principekwestie, een kwestie van beschaving. Daarom hechten wij aan instandhouding van het armoede- en minimabeleid, ook in de toekomst.

We verzoeken u om de brief van de VNG onder ogen te brengen van uw gesprekspartners.
De brief van de VNG is ter kennisname als bijlage bij deze brief gevoegd.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP,
Paul Peters

Bijlage (1):
-Brief van de VNG de dato 23 november 2010 aan de Tweede Kamer inzake de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief van de VNG de dato 23 november 2010 aan de Tweede Kamer inzake de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U bent hier