h

Ondernemers en SP op een lijn over osse economie

13 november 2010

Ondernemers en SP op een lijn over osse economie

osse ondernemers
De SP heeft een goed gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de grote ondernemers in Oss. Het onderwerp was de economische ontwikkeling van Oss voor de komende jaren. De SP en de ondernemers zijn het in grote lijnen met elkaar eens over de aanpak. Zo werd het belang van een goede samenwerking door iedereen onderschreven. Dat samenwerking succesvol is blijkt nu al in de samenwerking als het om bouwen gaat. Daar wordt door allerlei partijen, waaronder bouwers, makelaars en gemeente, al samengewerkt, waardoor de bouwproductie in Oss het beter doet dan elders. Ondernemers en SP waren het ook eens over de manier waarop in Oss industriegrond wordt uitgegeven. Daarbij gaat het er niet alleen over hoe kun je zo snel mogelijk zoveel mogelijk vierkante meters kunt verkopen maar vooral over wat levert het echt op, bijvoorbeeld qua arbeidsplaatsen en tevredenheid van bedrijven. Zo voorkomt het Osse beleid dat bestaande industrieterreinen verloederen en het bespaart kostbare ruimte.

Oss zal ook, samen met de ondernemers en de regio, harder aan de bel moeten gaan trekken bij de landelijke overheid en de provincie. Landelijk gezien wordt het tijd dat er eens echt industriepolitiek wordt gevoerd en in Oss worden daar al de eerste aanzetten toe gegeven door intensieve samenwerking die volgens alle aanwezigen nog versterkt zou moeten worden. Dat is niet alleen in het belang van de bedrijven maar daar wordt de hele Osse gemeenschap uiteindelijk beter van, was een van de conclusies van het gesprek. Gesproken is ook over wat de bezuinigingen van ruim 2 miljard op de WSW, bijstand en Wajong voor Oss gaan betekenen. Conclusie was dat die bezuinigingen niet alleen een aanslag zijn op de duizenden mensen in onze regio die het betreft en waarvan er velen in een levenslange uitkeringssituatie terecht gaan komen, maar ook een gigantische druk zullen leggen op de begroting van de gemeente. Bij het gesprek waren namens de Osse Industriele Kring (O.I.K.) voorzitter Rob Prins, Jos van den Hurk van Kaal Masten BV en Ed de Leeuw van de IBN-groep aanwezig. Namens Bouwend Nederland was Lambert Hendriks aanwezig en Fabian van der Horst namens de Rabobank. Burgemeester Klitsie nam ook deel aan het gesprek . Namens de SP waren Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt, de wethouders Jules Iding en Chris Ermers en fractievoorzitter Paul Peters present.

U bent hier