h

Opschoondag in Het Woud

27 november 2009

Opschoondag in Het Woud

Afgelopen zaterdag is er in het Woud een opschoondag gehouden. Met een kleine 40 personen werd er vanaf 10.00 uur, gewapend met prikkers, schoffels, bladzuigers e.d. een begin gemaakt met het schoonmaken van de brandgangen en andere plekken waar afval lag of onkruid groeide. Voor de kinderen waren er zelfs 2 zwarte pieten aanwezig die volop meewerkten. We kunnen spreken van een eerste succes in deze wijk die moet bijdragen aan een betere leefbaarheid.

Nogmaals het is een eerste begin, maar het is zeker niet zo dat het met deze aktie afgelopen is. De inzet is, en dat zal zeker een vervolg krijgen, om zover te komen dat de gemeente, samen met de partijen die deze zaterdag aanwezig waren verdere plannen gaat ontwikkelen voor deze wijk. Over een paar maanden zal er weer een soortgelijke aktie komen, maar dan zal er ook een milieustraat aanwezig zijn.

Het was leuk om te zien dat het ook aanstekelijk werkte. Diverse mensen begonnen spontaan hun tuin op te ruimen en hun afval in de daarvoor gereedstaande containers te deponeren.

Uiteraard houden wij als SP de boel in de gaten en als het nodig is zullen we opnieuw in de commissie WOM of via de media aandacht vragen voor Het Woud.

U bent hier