h

SP stelt vragen over goederenvervoer per spoor

3 februari 2009

SP stelt vragen over goederenvervoer per spoor

De spoorlijn Den Bosch – Nijmegen loopt dwars door Oss en Berghem en rakelings langs Ravenstein. Veel inwoners van onze gemeente wonen dan ook aan het spoor. Van de personentreinen ondervinden ze nauwelijks overlast; die worden steeds stiller.

Maar met het goederenvervoer is het een ander verhaal. Dat lijkt eerder meer dan minder overlast te bezorgen. Het aantal goederentreinen neemt toe en vaak worden ze getrokken door diesellocs. De goederentreinen zorgen voor veel geluidsoverlast. Vooral ’s nachts. En de roetdeeltjes die de diesellocomotieven uitstoten zijn slecht voor de volksgezondheid.

Een bericht in Brabants Dagblad dat Prorail een flinke toename van het goederenvervoer op de lijn Den Bosch – Tilburg verwacht is voor de SP commissielid Adrie Geerts aanleiding om het gemeentebestuur te vragen hoe het zit. Klopt dit bericht? Wat betekent het voor de overlast en de volksgezondheid? Wordt er gewerkt aan stillere treinen? Hoe zit het met het vervoer van gevaarlijke stoffen? Waarom neemt het vervoer toe ondanks de openstelling van de Betuwelijn?

De SP vraagt het gemeentebestuur om met Prorail rond de tafel te gaan om te bezien hoe de overlast verminderd kan worden.

Lees hier de vragen zoals ze gesteld zijn

U bent hier