h

Ossenaren positief over samenvoeging met Lith

5 februari 2009

Ossenaren positief over samenvoeging met Lith


73% van de inwoners van Oss staat, in meer of mindere mate, positief tegenover de samenvoeging met Lith. 19% is neutraal en 8% heeft zo zijn bedenkingen. Dit bleek uit de grote enquete die de SP eind vorig jaar in Oss heeft gehouden en waarin 1000 inwoners van Oss en de huidige kernen hun mening hebben gegeven over allerlei zaken in Oss, waaronder de komende herindeling.

Lith

SP-fractievoorzitter Paul Peters maakte de uitslag van de vraag over de herindeling bekend tijdens de extra raadsvergadering van 22 januari over de samenvoeging met Lith. De gemeenteraden van zowel Oss als Lith vergaderden die avond over het
herindelingsontwerp en alle twee besloten zij unaniem om door te gaan op de ingeslagen weg die moet leiden tot een nieuwe gemeente met ingang van 1 januari 2011.

Het is natuurlijk jammer dat Lith haar zelfstandigheid verliest maar de inwoners van Lith zullen er uiteindelijk wel beter van worden. Hun gemeentelijke lasten dalen en de voorzieningen en subsidies in Lith worden beter. Voor de huidige inwoners van Oss zal er niet veel veranderen, en dat is ook iets waar de SP-fractie de afgelopen tijd ook voor heeft gepleit. Mede daarom is er de afgelopen tijd veel onderzoek gedaan naar o.a. de financiele situatie van Lith om vervelende verassingen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Paul PetersBelangrijk is verder volgens Peters dat er een zo groot mogelijk draagvlak komt onder de bevolking van zowel Oss als Lith. Het SP-onderzoek in Oss en het onderzoek in Lith, waar 80% van de bevolking aangeeft het liefst naar Oss te willen als hun gemeente op zou houden te bestaan, zijn positieve signalen maar er moet meer gebeuren. Mede op aandringen van de SP worden de komende tijd bijeenkomsten gehouden met zowel de inwoners van Oss als die van Lith, om met hen te praten over de herindeling.

In april nemen de gemeenteraden van Oss en Lith definitieve beslissingen, en daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer beslissen. Dat is meestal een formaliteit. In november 2010 worden er verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente en op 1 januari 2011 is dan de nieuwe gemeente een feit.

U bent hier