h

SP Oss in gesprek met inwoners Lith

11 januari 2009

SP Oss in gesprek met inwoners Lith

De Osse SP-afdeling belegt maandag 12 januari om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Hoeve aan de Pastoor van Hapertstraat in Lith een bijeenkomst voor inwoners van Lith over de herindelingsplannen van Lith en Oss.

Om mensen hiervoor te interesseren, heeft de SP een uitnodiging voor deze bijeenkomst huis-aan-huis verspreid in Lith. In deze uitnodiging staat onder meer te lezen, dat de SP zich de afgelopen maanden positief heeft opgesteld in de voorbereidingen op de definitieve herindeling: ”Als je buren, die problemen hebben, je hulp vragen, dan moet je klaar staan. Dat is een kwestie van solidariteit. De belangen van de mensen in de gemeente Lith zijn voor ons even belangrijk als die van de inwoners van de gemeente Oss.” Verder stelt de SP, dat zij in het Osse gemeentebestuur bewezen heeft dat er goed voor de kernen rond Oss gezorgd wordt. ”Omdat er over heel veel nog gepraat en besloten moet worden, willen wij graag van u horen wat u belangrijk vindt als het gaat over de herindeling en de toekomst. Concreet gaat het dan over de gemeentelijke lasten, subsidies, het onderhoud aan wegen en groen, sociaal beleid en de dienstverlening. Maar ook willen wij het met u hebben over hoe wij het draagvlak onder de bevolking voor een goede samenvoeging kunnen realiseren”, aldus de SP Oss. Wie komende maandagavond niet aanwezig kan zijn, kan reageren via oss@sp.nl.

uitnodiging

U bent hier