h

De maat van Oss

12 januari 2009

De maat van Oss


Colum van SP fractievoorzitter

Paul PetersOver twee jaar loopt Oss van Keent in het oosten tot het Wild in het westen. Een van de grootste gemeentes van Brabant met bijna 25 kernen. Toen ik, eind jaren tachtig van de vorige eeuw, in de osse gemeenteraad kwam was Oss Oss. In 15 jaar tijd heeft Oss te maken gekregen met 3 herindelingen met 4 gemeentes. Gemeentes met een geschiedenis van honderden jaren. In 1994 kwamen Berghem en Megen bij Oss. Een gedwongen herindeling waar in Berghem veel verzet tegen was. In 2003 kwam Ravenstein met al haar kernen op eigen verzoek bij Oss en binnen twee jaar zal ook Lith met haar kernen onderdeel van Oss worden.

Het verzet in Berghem is verstomd, In Ravenstein is de bevolking best tevreden en de mensen in Lith zullen niet slechter worden van de herindeling. De voorzieningen worden beter en de lasten gaan omlaag. Maar zij hebben allemaal gemeen dat zij hun zelfstandigheid op hebben moeten geven vooral omdat het rijk steeds meer taken afstoot richting de gemeentes. De kleintjes trekken het niet meer en dat is jammer omdat een goed gemeentebestuur, dicht bij de mensen, in mijn ogen echt beter is. Ook voor Oss is er daardoor in een paar jaar tijd heel veel veranderd. Had je als gemeentebestuur eerst te kijken naar Oss, nu moet de aandacht verdeeld worden over al die kernen en een groot buitengebied terwijl de centrumfunctie van Oss niet vergeten mag worden. Met een goed gemeentebestuur, en dat is er nu, die het totaal en het evenwicht goed in de gaten houdt lukt dat wel. Ik moet er echter niet aan denken dat de osse raad bevolkt gaat worden door mensen en partijen die alleen maar oog hebben voor bv een kern. Maar los daarvan ben ik van mening dat Oss samen met Berghem, Megen, Ravenstein en Lith wel aan de maat is. De komende 100 jaar maar even geen nieuwe samenvoegingen maar die tijd goed gebruiken om van Oss en alle kernen een nog mooier geheel te maken met respect voor de eigenheid van die kernen.

Paul Peters (fractievoorzitter SP)

U bent hier