h

Een welkom eindejaarspakket

18 december 2008

Een welkom eindejaarspakket


50 euro en een kerstpakket

December lijkt dit jaar een extra donkere maand te worden. Het is niet alleen vroeg en lang donker, ook figuurlijk stapelen zich donkere wolken op. Voor mensen die al aan de onderkant van de inkomensverdeling zitten, zijn de vooruitzichten niet rooskleuriger geworden. Dan kun je wel een paar lichtpuntjes gebruiken. Gelukkig kunnen die in de gemeente Oss voor de minima ook worden gebracht.

50 euro
Van de rijksoverheid heeft de gemeente een extra uitkering gekregen om alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau een eindejaarsuitkering van 50 euro te geven. Volgens verantwoordelijk SP-wethouder Chris Ermers gaat de rijksoverheid ervan uit dat in de gemeente Oss ongeveer 4000 mensen recht hebben op een uitkering. ‘Daarvan is zo’n 80% bij de gemeente bekend doordat men al een beroep op ons minimabeleid doet. Deze mensen krijgen die 50 euro dus automatisch op hun rekening. Maar waarschijnlijk zijn er ook nog huishoudens die er wel recht op hebben maar die we nog niet kennen. Daarom hebben we een oproep uitgedaan om zich bij de gemeente te melden als men denkt ook tot de groep rechthebbenden te behoren.’

Kerstpakketten
Dankzij een initiatief van de SP worden aan de Osse minima al enkele jaren kerstpakketten verstrekt. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om daar mee door te gaan. Uit reacties die elk jaar weer binnenkomen, blijkt dat deze kerstpakketten door de ontvangers erg op prijs worden gesteld. Het gaat om ongeveer 3200 pakketten die tussen 15 en 19 december worden thuisbezorgd. Als mensen dan niet thuis zijn en de pakketten kunnen niet worden afgeleverd, dan wordt een kaartje in de bus gedaan. Met dat kaartje kan men daarna zelf het pakket komen ophalen. De kerstpakkettenactie wordt ook voor de gemeenten Lith en Maasdonk uitgevoerd.

PROTA
Het Platform Oss tegen Armoede (PROTA) heeft een eigen kerstpakkettenactie. Met behulp van giften en sponsorgelden is men in staat elk jaar weer zo’n 300 tot 400 huishoudens waar dat extra hard nodig is met een mooi pakket te verblijden. Stichting PROTA levert dit jaar zo'n 350 kerstpakketten. Dat is een stijging van twintig procent vergeleken met 2007. De stichting denkt dat de toename komt door de media-aandacht voor armoede, zoals het programma 'Geen Cent te Makken', waarin René Froger speelt.

De Werkgroep kerstpakketten is vanaf september bezig om te zorgen dat er goed gevulde kerstpakketten bezorgd kunnen worden. De pakketten gaan naar personen en gezinnen die het gehele jaar door van een minimaal inkomen moeten rondkomen.

Mensen die PROTA willen steunen, kunnen een bijdrage storten op SNS bankrekeningnummer 98.93.76.265 ten name van PROTA Werkgroep kerstpakketten. Wethouder Chris Ermers: “Ik heb veel waardering voor het werk van alle vrijwilligers van PROTA. We dragen als gemeente dan ook, op basis van het bedrag dat men zelf aan giften en sponsorgeld weet binnen te halen, graag bij aan hun actie.’

U bent hier